Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch Magyar Română Српски 

Partner

Projekat Rastko

Pančevo - Svilara

Verzija gotova za štampanje

Prizvodnja svile je imala veliki uticaj na privredni razvoj grada. Austro-ugarsko carstvo je ulagalo u razvoj svilasrtva na svim svojim teritorijama. Veliki zasadi belog duda formirani su duž svih prilaznih puteva gradu. Početak svilarstva u gradu je 1733. kada su se počele čaure prerađivati do domaćinstvima koja su gajila svilenu bubu. Industrijska proizvodnja otpočela je 1769. kada otvorena prva stanica za otkup čaura, a 1836. prva tkačnica svile. 1889 počinje sa radom savremena svilara na Bavanistanskom putu( danas ulica Mililoša Obrenovića), ali se uvidelo da kapaciteti nisu dovoljni pa se pristupilo izgradnji nove Svilare na Tamišu koja je pustena u rad 1900.

To što je izgrađena uz reku Tamis bilo je važno kako za sam tehnološki proces( velike potrebe za vodom; bazeni u kojima su se potapale čaure se mogu i dalje videti u krugu Svilare) tako i zbog jeftinijeg transporta .
Kompleks čine tri zgrade : paralelno sa rekom pruza se glavno krilo nekadašnje predionice,
uprava svilare i stan nadzornika svilare. Fasade okrenute prema Tamišu su ostale u izvornom obliku.
Oblikovno i prema položaju u gradu kompleks pripada grupi tipskih fabrika svile zidanih u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Ima karakteristike eklektične arhitekture; a organizacija prostora primenjuje principe projektovanja industrijskih hala 19. veka koje odlikuju slobodni prostor, čelicne krovne rešetkaste konstrukcije i stubovi od livenog gvožđa. Rešetkaste konstrukcije predstavljaju najraniji primer upotrebe naprednih materijala na ovim prostorima, tj.čelika. Gotovo istovremeno Gustav Ajfel je pripremao svoj čuveni toranj u tom materijalu za svetsku izlozbu Expo 1900. u Parizu.

Hronologija Svilare

1899. izgrađen kompleks
1900. 1.marta pocinje sa radom Mađarska kraljevska predionica svile;
1900-1914 fabrika veoma uspesno radi; pred rat za direktora je postavljen italijan Karlo Kiko. Pančevci Svilaru počinju da nazivaju Galatea po italijanskoj reči za čauru svilene bube
1918 – 1941 fabrika u Kraljevini Jugoslaviji ima vodeće mesto u svilarstvu; u Pančevu se nalazi Nadzorništvo svilarstva
1941. - vlasnik postaje tekstilna kompanija iz Hanovera
1945. – svi objekti konsfikovani u državno vlasništvo
1948. stara zgrada Svilare prelazi u vlašnistvo novooformljene ‘Ustanovu za unapređenje svilarstva i pamuka – Sviloprelac’
1950 – dobija novi zvanicni naziv – Vojvođanska idustrija svile- pogon Pančevo- svilara na Tamišu
1967 – 28. aprila prestaje sa radom nakon intenzivne seče dudureda ; prestaje tradicija svilarsta u gradu duga više od 2 veka; Svilara se ujedinjuje sa preduzećem GIP( gumarska idustrija Pancevo); proizvodi se tekstilna konfekcija još neko vreme
1970 - u objektu se prerađuju samo gumene i plastične mase
1996. – na AUPI grupa autora predlaže formiranje Svilar grada – projekat ne oživljava
2007 – za potrebe Univerzijade u Beogradu 2009. predviđena je rekonstrukcija priobalnog dela od auto puta ; kompleks Svilare je bio predviđen da postane hotel;
2007, 2008- neuspešna privatizacija ; radnici ostaju bez posla , kompleks u lošem stanju
2009 – kompleks dobija novog vlasnika; proizvodnja se definitivno ne obnavlja; namena objekta ce verovatno biti zabavnog karaktera
2010 - privatizacija propala, novi vlasnik odlazi; objekat nastavlja da propada

Kompleks Svilare uživa prethodnu zaštitu (bez kategorizacije) i nalazi se u postupku utvrđivanja za kategoriju nepokretnog kulturnog dobra – spomenika kulture.

 

Danijel Dažđa


Copyright © 2006-2017 Projekat Rastko Rumunija. Sva prava zadržana.

ПРОМЕЊИВА СЛИКА
Ко је на порталу?
Тренутно су на вези 0 корисника и 0 гостију.
Правило: ПОШТОВАЊЕ

 

Пријављивање
Статистика
Српски
  • 236 слика
  • 272 чланака
Анкета
Da li vam se sviđa sajt Banaterra?: