BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kući ][ o projektu banaterra ][ biblioteka banat ][ monografije ][ veze ][ kontakt ]

MONOGRAFIJE

Modosch - Jaša Tomić

BANATSKE DUHOVNE TEME

U V O D

Ova priča napisana za Tebe i mene, Tebe, koji si sada rasejan po svim kontinentima "majke zemlje" - naše planete, a koji si u duhovnoj vezi sa svojim pretcima ovde u BANATU, i Tebe koji sada, trenutno, živiš ovde...
 edna fantastična bajka o BANATU, jednom evropskom regionu, danas zaboravljen od "Majke Evrope" i njene lične istorije. Jedne od najlepših napisane u istoriji čovečanstva. 
  "Kao uspavana lepotica..."
Priča o naseljavanju BANATA posle oslobađanja od Otomanskog carstva i islama (1716 - 1718), i povratka Hrišćanstva u ovaj region. Imperijalna armija Svetog Rimskog Carstva Germanske Nacije (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae 1273 - 1806 ), predvođena Princem Eugenom Savojskim - Karinjonom, proslavljenim komandantom imperijalne armije, predsednikom imperijalnog Ratnog Saveta (od 3, jula 1703 do 1736. godine), prvog ministra, posle cara Karla VI Habsburškog, najčuveniji vojskovođa svog vremena koji je potukao Tursku armiju kod Sente (1697), Petrovaradina (1716), Temišvara (1716) i konačno kod Beograda (1717). Rođen u Parizu u dvorcu Svason 1663, a umro u Beču 1736. godine. Zvali su ga "honnete homme" (pošten čovek).
Eugen Savojski postavlja za prvog guvernera temišvarskog Banata (1717 - 1734) (vojnog i civilnog) svoga isprobanog feldmaršala, grofa Florimunda Claudiusa  Mercy- ja. Čovek i ratnik od poverenja, rođenog u Francuskoj Loreni u mestu Žopkur (Joppecourt) 1666. godine, znači svoga zemljaka koji je poginuo kod Parme (Halija) 1734. godine. Mercy je ovde u Banatu ostavio dubok trag ostavivši remorkantno delo kako na ekonomskom planu tako i na humanom.
To su ta dva naša "Nebeska jahača", upisanih u zaglavlju one čuvene "Mersijeve karte" iz 1723 - 25 godine kao Tvorci  Temišvarskog Banata - ideje i njene realizacije o jedno Banatu slobodnih i srećnih ljudi koji će živeti u miru, harmoniji i blagostanju, a koji su naselili ovaj region, skoro iz svih delova "Majke Evrope".
Oslobođeni kmetstva i ropstva, slobodni, našli su se u novoj domovini, BANATU koja je bila skoro opustela od stanovnika za vreme turske vladavine (preko 160 godina).
     BANAT je vapio za čovekom i vrednom ljudskom rukom...
Naši zajednički pretci su zajedno sa starosedeocima koji su u BANATU ostali posle proterivanja (povlačenja) Turaka iz regiona i povratka Hrišćanstva, krenuli u izgradnju i obnovu nove domovine i blagostanja za sve, a prvo infrastrukture. Svi zajedno našli su se u Banatu: Mađari, Srbi, Bosanci, Hercegovci, Francuzi, Nemci, Bugari, Rumuni, Česi, Slovaci, Poljaci, Belgijanci, Luksemburžani, Španci, Holijani, Hrvati, Erci, Makedonci, Rusi, Albanci, Turci, Jermeni, Austrijanci, Švajcarci, Jevreji, Cigani, Arnauti, Bunjevci, Šokci, Rusini, Englezi i drugi.
 U toj multitudi religija i sekti: Katolici, pravoslavci, protestanti, reformatori, pijaristi i nazareni, jevreji (herbejci), muslimani, evangelisti, anglikani i ostali, svi zajedno u jednom buketu Banata, narodnosti, različitih identiteta, multikulture, folklora i religija. Ta šarolikost upravo kao danas u dubini Banatskih livada, rascvetanih bulki, majčine dušice, nane, lipe i mirisa majskog proleća, opojnih mirisa livada i svežeg sena - Banatskog. Specifičnih samo ovde u drevnom BANATU, posejanog semena i duha pre hiljade i hiljade godina... Tražeći duhovnu sreću i mir...
 I opet, svi mi, zajedno, u toj fantastičnoj bajci naših pra-pra "baki i deka", koji sada u nebeskim kočijama Večnosti jezde horizontom, su naša dva "Nebeska jahača": Florimundom Klodom Mercy-jem i Princom Eugenom Savojskim...  Do nas dopru odjeci veselih banatskih melodija onog vremena, tamburica, harmonika, violina i gajdi - folklora njihovih korena.
 Jedna večna duhovna veza zvezdanih staza između njih i nas, neuništiva, sa porukom o povratku u Budućnost zajedno sa našom dečicom...
 Ove redove pišemo za Tebe i mene, i da se i Ti, samo za jedan trenutak ove egzistencije, setiš svojih pra-pra baki i deke i njihovih prezimena prošlosti, upisanih u matrikule BANATSKIH Hrišćanskih crkvi, sveže okrečenih, osvećenih, zračeći sigurnim putem svetlosti života. Seti se samo za trenutak, da si sada tu u Banatu baš kao na početku ove priče "BAŠTINE MAJKE EVROPE"...
Svi naši zajednički pretci koji su ušli u večnost kao živi svedoci i akteri ove fantastične bajke bez kraja, upisani su u matične knjige: rođenih, venčanih i umrlih u Banatskim crkvama... i nijedan jedini se nije izgubio...
Ako želiš, možeš i Ti, ući u ovu "Vremensku mašinu", ulaz je besplatan, jer je duhovan, samo proveri svije poreklo kroz tvoja dva prezimena (majčino i očevo) i odaj im dužno poštovanje, i vratićeš se duboko u istinitu istoriju postojanja - vratičeš se u budućnost. A sigurno ćeš naći i poruku, koja je napisana između redova, a ostavljena nama u amanet, ovde u BANATU, da je mi dešifrujemo i odgonetnemo - uklesana širom BANATA, kao suvenir, po nadgrobnim spomenicima, krstovima, u crkvama i u svim matrikulama prezimena familija banatskih, i baš tu ćeš naći pravi, istinski odgovor, u toj multitudi religija i narodnosti...
I na kraju početka ove divne bajke, kada Ti budeš ušao u ovu "Vremensku mašinu" i uspostaviš duhovnu vezu sa pretcima BANATA, i kada budeš stigao do kraja Trenutka ove divne Istorije i Tvoga ličnog smisla postojanja... U tome bogatom snopu žitoklasja punog plemenitosti, milosrđa, pažnje, čistog toplog srca, nežnosti, dobrote i veselog duha...
I opet, SVI MI ZAJEDNO, zagrljeni sa našom dečicom u našem Zavičaju - BANATU i svi naši pretci VEČNOSTI i naša dva patrona "Nebeska jahača" - pročitaćemo Tu poruku, koja je nama ostavljena u amanet da je odgonetnemo i dešifrujemo: na kraju ove divne bajke... Pročitaćemo jednu jedinu reč, i to: LJUBAV
 

       Nikolić Tomislav - Tommy
 

Nastaviće se...

Datum lansiranja: 14 novembar 2006

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.