BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
deutsch .madzarskirumunski...Fransuski
 
[ kući ][ o projektu banaterra ][ biblioteka banat ][ monografije ][ veze ][ slikari ][ kontakt ]
Award
Project Banaterra:
as the best e-Content example in 
e-Government from Romania - 2007;
has been nominated for the World Summit
Award Global Contest (www.wsis-award.org)
......................................................

Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... Poslednje novosti na ovom sajtu... 

Torontal


Srpski Itebej (04.01.2009)
Banatsko Karađorđevo (04.01.2009)
Novi Itebej (04.01.2009)
Radojevo (03.01.2009)
Vojvoda Stepa (03.01.2009)
Torda (03.01.2009)
Torak (03.01.2009)
Toba (03.01.2009)
Zrenjanin kroz istoriju (01.01.2009)
Izbište (12.08.2008)
Mali Iđoš (12.08.2008)
Jermenovci (12.08.2008)
Kupinovo (12.08.2008)
Uroš Predić (11.08.2008)
Zrenjanin (08.08.2008)
Omoljica (05.08.2008)
Dužine (05.08.2008)
Gudurica (05.08.2008)
Ravni Topolovac (26.07.2008)
Pločički Rit (25.07.2008)
Pločica (25.07.2008)
Malo Bavanište (25.07.2008)
Mramorak (24.07.2008)
Dubovac (24.07.2008)
Gaj (24.07.2008)
Tornjoš (23.07.2008)
Trešnjevac (23.07.2008)
Gornji Breg (23.07.2008)
Dvorac "Bisingen" Vlajkovac (19.07.2008)
Dvorac "Lazarević" (veliki) Veliko Središte (19.06.2008)
Dvorac "Lazarević" (mali) Veliko Središte (19.06.2008)
Veliko Središte (12.06.2008)
Lokve (12.06.2008)
Dolovo (22.03.2008)
Deliblato (22.03.2008)
Glogonj (18.02.2008)
Veliki Gaj (18.02.2008)
Vladimirovac (17.02.2008)
Nikolinci - X smotra koledarskih običaja (09.02.2008)
Seleuš (09.02.2008)
Ilandža (09.02.2008)
Dobrica (09.02.2008)
Nikolinci (15.01.2008)
 
 
 
 
 
 


 
 

Ako imate nove digitalne slike ili posedujete stare, skenirane ili možda stare razglednice vašeg voljenog mesta ili poznate ličnosti, molimo Vas da nam pošaljete uz kraći opisni tekst, a mi ćemo to objaviti. Pokušaćemo da sve to sačuvamo od zaborava i pružimo mladima mogućnost da saznaju kako se nekada živelo u Banatu.
.............................................................
BANATerra je projekat iniciran od strane nevladine organizacije „Projekat Rastko Rumunija“ Temišvar. Iniciator i kordinator projekta: Dušan BAJSKI

BANATerra - srpski deo projekta je inicirao i ažurira Spaso-Aca Mladenovski.

Sajt partner:

www.banat-media.eu

Gold sponsor:
PROFI

Silver sponsors:
 
 


ELBA
Flextronics
TIN FACTORY

 General sponsors:
ROMKATEL


 


Global Culture Network RASTKO.NET

 
A
B
V
G
D
Dj
E
Zz
Z
I
J
K
L
Lj
M
N
Nj
O
P
R
S
T
Ci
U
F
H
C
Cc
Dz
Ss
.„BANATerra“ je projekat iniciran od strane nevladine organizacije „Projekat Rastko Rumunija“ - Temišvar 
Mapa Banata iz 1740 godineZašto, „BANATerra“?

Jednostavno. Banat to zaslužuje, jer je došlo vreme da na jednom mestu sakupimo podatke o ljudima i mestima. Jer „prelistavajući" ovu moguću enciklopediju, svi oni zainteresovani  mogu da upoznaju u celini ovaj predeo s tolikom bogatom istorijom i tradicijom. Jer, na kraju krajeva, neko je to i trebao da uradi. Naravno, svaki početak je težak. Pokrenuti ovakav džinovski projekat može značiti na prvi pogled jedan bezumni gest... Pitali su nas zašto nismo imenovali ovaj projekat „Enciklopedija Banata"? Smatrali smo da bi to previše bilo. „BANATerra" neće biti enciklopedija u pravom smislu, neće biti neki rad po naučnim zakonima, ali može da bude temelj neke prave enciklopedije. Jedne multimedijalne enciklopedije. Gde ćete imati mogućnost da pronađete tekstove, slike, audio i video fajlove...nastavak...
..........................................................................................................................................................................


Saborna crkva u Canadu, izmedju 1041-1046 godine, srusena u 1868. Desen din secolul al XVIII-lea
Nekoliko od banatskih prioriteta:

98. do 268. - Banat pod rimskom vlašću.
896 - Pobedivši u ratovima protiv Bugara, Mađari postaju gospodari Banata.
1020 – U Čanadu (županija Tamiš, Rumunija) bila je osnovana prva škola sa teritorije dašnje Rumunije, gde se učilo na latinskom jeziku. 
1552 - Turska osvaja Temišvar
1716 - U toku rata sa Turskom od 1716. do 1718. godine austrijska vojska pod princom Eugenom Savojskim uspeva da konačno potisne Turke iz Banata.
1722 - Sistematsko naseljavanje Banata. Bečki je dvor odlučio da se u Banat najviše kolonizuju Nemci izvan austrijskih zemalja, koji su bili smatrani za iskusne privrednike i verne podanike
1779 - Banat se ponovo pripaja Ugarskoj i deli na tri županije: torontalsku, tamišku i krašovsko-severinsku.

Datum lansiranja: 14 novembar 2006

All content copyright 2006-2007 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.