BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kući ][ o projektu banaterra ][ biblioteka banat ][ veze ][ kontakt ]
Lepa

Leposava Sanković – LEPA

Rođena  1948. godine u jednom malom banatskom selu -  Jaša Tomić, gde je završila osnovnu školu, a jednogodišnji kurs daktilografije u Beogradu. 
Od 1970. godine živi i radi u Minhenu.
Želja  joj je uvek bila da piše poeziju i prozu, a pošto u mladosti za to nije imala vremena  sada  se u potpunosti posvetila pisanju. 
Deo njenog stvaralaštva je i ova knjiga poezije „LJUBAVNA POEZIJA – Odjednom ti“. 

 


Leposava Sanković - Lepa

Ljubavna poezija - Odjednom ti

Odjednom ti

Reč pisca
Ove moje pesme su nastale kao zbirka moga života iz bliske i daleke prošlosti, ponekad su to bili lepi, a ponekad teški trenutci... kao što je i život sam...
To su ujedno slike, boje zvuci i osećanja koja su nastala i ostala sakrivena i čekala svoj momenat da izađu i budu napisana. Sa svim pesmama i mojim naivnim, amaterskim stilom su napisani stihovi u kojima su većinom izlivi ljubavi i osećanja.
Uvek sam sve stavljala na papir, sve što sam imala reći i što sam osećala. Često, prilikom vožnje autom dolazile su mi reči koje sam odmah na papir prenosila.

Iz zbirke pesama "Odjednom ti":
 

ODLAZIŠ

Odlaziš a ja te gledam i
pitam se hoćeš li opet doći.
Tvoje usne tražim da još
jednom ljubim. Ti mi odlaziš, a
ja znam da te zauvek gubim,

Tvoje oči moje gledaju tako nežno,
a ja znam da te zauvek gubim.
Tvoji koraci po stepeništu mi tako
glasno odzvanjaju da se gubim.

Pomisao grudi para
znam da nema...
Znam da nema...
Nema više toga cara,
te vatre i iskri, tih naših očiju.
Ostajem stojeći na vratima u nadi
da ćeš se možda vratiti...

Ali samo pogled hladan i
naša soba prazna...
Odlaziš i ostade samo sećanje
Na našu sobu i naše lepe dane...
 

 

Datum lansiranja: 14 novembar 2006

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.