BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiZ

Mapa opstine ZizisteŽitište - je jedno od najstarijih naselja opštine. U prošlosti je imalo više imena: Begej Svetog Đurđa, Senđurađ, Šenđurađ, Sveti Đurađ i Žitište. Prvi pomen pod nazivom Begej Svetog Đurđa datira iz 1319. godine. 
Nakon austro-turskih ratova naselje je potpuno opustelo, pa je na karti iz 1723. godine označeno kao nenaseljeno. Godine 1740. imalo je 18 porodica. Srbi graničari iz Pomorišja naseljavaju se 1751. godine, a 1753. godine naselje je označeno kao srpsko. 1774. godine jedan deo Srba se iselio u Kikindski distrikt, a na njihovo mesto naselili su se Rumuni iz aradske županije. Isak Kiš, zakupnik Banatskog Dvora 1781. godine kupio je i Senđurađ. Rumuni nezadovoljni novim feudalcem napuštaju Senđurađ, a na njihovo mesto naseljavaju se Nemci. Potomci posednika Kiđa 1889. godine prodali su ostatke nekada velikog imanja. 
Posle I svetskog rata doseljene su dobrovoljačke porodice iz Bosne i Hercegovine, Like i Crne Gore. Posle II svetskog rata na mesto Nemaca doselilo se 270 porodica iz okoline Prijedora, Sanskog mosta i Cazina.
Selo je do 1947. godine nosilo ime Senđurađ, koje je te godine promenjeno i Žitište.

O mestu Žitište pogledajte na www.zitiste.org.yu

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.