BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiZ

Zimonjić - se nalazi na dodiru lesne terase i Kanjiškog rita, 5 km od Kanjiže. Osnovan je između 1921. i 1926. godine kao plansko naselje u blizini važnih kolskih puteva, nekadašnje kanjiške čarde i železničke pruge. Ima nekoliko ulica. Glavni pravac ovih ulica je paralelan sa glavnim putem. Zimonjić se poljavljuje kao samostalno naselje 1948. godine. Stanovništvo se bavi sa zemljoradnjom ili je zaposleno u kanjiškim preduzećima. 
dr Pap Đerđ

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.