BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiS

Šušara (mađ. Fejértelep)Ulica u Susarije selo u Banatu, u Vojvodini, u opštini Vršac.
Prvobitno naselje osnovano je 1890. na terenu oko tri kilometra udaljenom od sadašnje Šušare. Prvi stanovnici dobili su tada po parcelu zemlje da bi je iskrčili i podigli vinograde jer je jedino loza mogla uspevati na peskovitom tlu. Imali su jedan bunar, ali s razvijanjem domaćinstava rasla je i potreba za vodom. Kad je 1903. izbušen ovaj bunar oko njega je počela da niče nova Šušara. Izgrađena je i nova vodovodna mreža. Poljoprivreda je u Šušari i danas osnovno zanimanje, ali vinograda skoro i da nema. Katastarska opština proteže se na 900 hektara, uglavnom pašnjaka i šuma, dok su oranice na svega dve stotine. Zato u arendu uzimaju zemlju u okolnim atarima. Stočarstvom se bave isključivo za kućne potrebe. Međutim, poznati su pčelari. Nekima je pčelarstvo posao, a nekome hobi uz osnovno zanimanje.
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine Šušara ima 376 stanovnika. Većinu čine Mađari.

Kretanje broja stanovnika:
1961: 819
1971: 648
1981: 496
1991: 472
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.