BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiS

Katolicka crkvaSkorenovac - je izgrađen na perifernom delu lesne terase, na 77 metara nadmorske visine. Naselje je izgrađeno 1883. godine, nakon velike poplave koja je zadesila priobalna naselja na Dunavu. Od kovina je udaljeno 6 kilometra, a preko Banatskog Brestovca, Omoljice i starčeva povezano je da Pančevom.  Poljoprivreda je glavna delatnost stanovništva, kojeg po popisu iz 2002 godine ima 2.574 stanovnika. U selu postoji Osnovna škola, predškolska odeljenja, zdravstvena stanica. Poslednjih nekoliko godina ubrzano se razvija seoski turizam i veliko je interesovanje domaćih i stranih gostiju. 
Selo po imenu Đurđevo (mađ. Gyurgyova) je postojalo između 1869. i 1886. godine na lokaciji između Banatskog Brestovca i reke Dunav. Prvobitni stanovnici Đurđeva bili su mađarske (Paloc-mađ. Palóc) familije koje su došle iz Banatskog Novog Sela (mađ. Újfalu), Jermenovaca (mađ. Ürményháza), Šandorfalve (mađ. Sándorfalva) te iz okoline Segedina (mađ. Szeged) i Banatskog Dušanovca (mađ. Szőlősudvarnok/nem. Rogendorf). U Đurđevu je 1869. godine bilo 396 stanovnika. Kasnije, 1883. godine, u Đurđevo se naseljava 645 familija (oko 2.000 duša) Sekelja. U tom periodu na Dunavu nije bilo nasipa pa je Dunav, izlivajući se svake godine, nanosio velike štete selu i obradivom zemljištu, a većina ugroženog stanovništva preseljena je na lokaciju današnjeg Skorenovca, a manji deo u Ivanovo.
Skorenovac (tada prozvan imenom mađ. Székelykeve, što bi se dalo prevesti kao „selo Sekelja“) osnovan je 1886. godine u vreme Austro-Ugarske monarhije i vladavine Franje Josipa.
Godine 1888. selo je imalo 506, a 1910. godine 685 kuća. Većina doseljenika bili su Sekelji koji su došli iz Bukovine. Istovremeno sa Sekeljima, u Skorenovac je došao i izvestan broj nemačkih porodica iz današnjeg Plandišta (mađ. Zicsifalva) i Pločice (mađ. Plosic) te porodica banatskih Bugara iz mesta Dudešti Veki (Dudestii-Vechi/Ó-Besenyő/Altbeschenowa/Stár Bišnov). Većina stanovnika (Mađari, Bugari i Nemci) bila je rimokatoličke veroispovesti. Krajem 1891. godine (kada je počela gradnja crkve) i početkom 1892. godine (kada je gradnja završena) počinje se sa pisanjem crkvenih knjiga. Od 1869. pa do 1892. godine crkvene knjige su se nalazile u katoličkoj crkvi u Banatskom Brestovcu.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.