BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiS

Sefkerin - Prvi put se pominje u Kruševskom pomeniku. Za vreme turske uprave potpadao je pod Pančevačku nahiju, odnosno Pančevački sandžak. Od 1742. godine bio je ili direktno pod Pančevom, ili u sastavu pančevačkog procesa sve do 1767/68. godine kad je konačno zavojačen i pridodat XII nemačko-banatskom puku u koje je ostao sve do 1773, a i kasnije. U XVIII veku Sefkerin je bio u sastavu pančevackog protopijata Temišvarske eparhije.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.