BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiP

Crkva u PutnikovuPutnikovo - je najmlađe selo u opštini Kovačica. Nalazi se u jugozapadnom delu Banata, odnosno jugoistočnom delu pokrajine Vojvodine na nadmorskoj visini od 81m. 

Severno od njega nalazi se područje opštine Zrenjanin, severoistočno područje opštine Sečanj i naseljeno mesto Samoš. Jugoistočno od Putnikova je mesto Padina, južno mesta Kovačica, Debeljača i Crepaja, jugozapadno Idvor, a severozapadno Uzdin. 

Putnikovo je asfaltnim putem povezano sa Uzdinom, tako da ima veoma dobre saobraćajne veze sa ostalim mestima opštine Kovačica. Nalazi se u sastavu uzdinskog atara. Pored uzdinskog, meštani imaju obradive površine zemljišta i u Tomaševačkom ataru.

Istorijat
Kolonija Putnikovo naseljavana je u nekoliko navrata tokom dvadesetih i tridesetih godina XX veka. Današnje stanovništvo Putnikova čine Srbi čiji preci su poreklom iz Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 

Stanovništvo
Prema podacima iz 2002. godine putnikovo je imalo 243 stanovnika. Nacionalna srtukura je homogena. Žitelji Putnikova su Srbi koji su se doselili iz Bosne, Srbije, a u najranije doba i iz Madarske.
http://www.took.org.yu
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.