BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiP

Grb PadejPadej - je naselje koje se nalazi u severnom delu Banata na ušću Zlatice i reke Tise. Na ravničarskom terenu i kao takav spada na potisku region. 
ISTORIJAT: Padej se prvi put pominje 1256. godine. Samo ime Padej je Slovenskog porekla i potiče od reči PODVEJ što znači naselje pod obalom. Polovinom XVIII veka poljavljuje se glad za zemljom. Razvija se postepeno čitav pokret za isušivanjem zemljišta i pretvaranjem pustara u oranice. Za sve ovo trebalo je mnogo ljudskih ruku. To je uticalo da se otpočne sa kolonizacijom Mađara.Prvi posednik Padeja Ormošdi Ištvan. Godine 1784. kolonizirao iz okoline Segedina većih broj mađarskih porodica tkzv. Keresteša – duvandžija kmetova vičnih obradi duvana, koji je u to vreme osvajao Evropu. Novi talas organizovanog naseljavanja naišao je 1814. i 1839. godine za vreme vlastelina Divan Konstantina i Đerđa. Ubrzo po doseljivanju Mađara u Padeju pored postojećeg starog Padeja izgrađuje se naselje u kome su živeli samo mađari. Naredbom Ministarstva Unutašnjih poslova Kraljevine 18. novembra 1923. Opštine Srpski Padej i novi Padej spajaju u jednu Opštinu sa nazivom Padej od 01.01.1924. godine. Odvojene pripremne sednice jedne i druge Opštinske Uprave za spajanje Opština održane su 16. decembra 1923. godine. Zajednička sednica oba odbora održana je 21. decembra 1923. godine te konstituisana jedinstvena Opština. 
STANOVNIŠTVO: Broj stanovnika po zadnjem popisu iznosi 2907 lica u 1137 domaćinstava. Početkom 1960. godine Padej je imao najviše stanovnika oko 5000. Prema zadnjem popisu bilo je 2030 mađara, 751 srba 94 roma i 30 ostalih.
KULTURA: Kulturni krug Takač Rafael je formiran 02.12.1986. godine sa ciljem da oživi i neguje mađarski kulturni život. Od sekcija aktivna su narodni ples i narodni hor sa po dva uzrasta. U planu je formiranje tamburaške sekcije. Kulturni krug redovno učestvuje na SZÓLJ SIP SZÓLJ i na DURINDÓ. Svake godine obljavljuju konkurs reportaže sa skromnim nagradama a dodela nagrada je najznačajnija od svih manifestacija tokom cele godine.

Katolicka crkva u PadejuPravoslavna crkva u Padeju
VERSKE INSTITUCIJE, CRKVE: U naselju Padej postoje dve crkvena Opština koji pripadaju sopstvenim crkvama. Najmasovnija je Katolička crkvena Opština, zatim Pravoslavna crkva.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.