BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiO

Vetrenjaca u OromuOrom - je 1889. godine postao samostalno naselje. U formiranju sela presudni uticaj su imali železnička stanica, raskrsnica raznih puteva i osnovna škola. Železnička stanica je postavljena na mesto gde kolski put Kanjiža–Čantavir–Topola prelazi preko pruge i tu se stvorio naseobinsko jezgro. Pored škole su građeni mlinovi, trgovine, krčma itd. Izmerene i podeljene su parcele za građevinsko zemljište i tako se od grupa salaša formiralo selo zatvorenijeg tipa.
Orom se nalazi najudaljenije od Tise. Najbolje saobraćajne veze ima sa Suboticom a i sa Sentom, a najslabije su veze sa sedištem opštine. Od aktivnog stanovništva sa oko 80% bavi se poljoprivredom. Najjače stočarske grane su svinjarstvo i govedarstvo. Selo ima osnovnu školu, mesnu zajednicu, zemljoradničku zadrugu i kulturno društvo.
dr Pap Đerđ
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.