BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiN

Dvorac - Novo MilosevoNovo Miloševo - Na svetskoj mapi nalazimo se u Evropi, Balkanu, Srbiji, Vojvodini, Banatu, Srednjebanatskom okrugu, Opštini Novi Bečej.
Novo Miloševo je sa oko 7900 stanovnika, drugo po veličini naseljeno mesto u opštini Novi Bečej. Nastalo je ujedinjenjem Karlova ( Dragutinova ) i Beodre posle drugog svetskog rata. Zapadnu granicu hatara sa Bačkom, čini reka Tisa, dok se na banatskoj strani graniči sa teritorijama sledećih naselja: Bočar, Kikinda, Bašaid i Novi Bečej. Položaj naselja je u pravcu sever - jug. Kao važna raskrsnica, naselje je povezano željezničkom prugom sa Suboticom, Kikindom i Zrenjaninom. Drumskim asfaltnim putevima je povezano sa Novim Bečejom, Bašaidom, Kikindom, Bočarom i Molom ( bačka strana - uz pomoć skele preko reke Tise ), dok su reka Tisa i kanal DTD plovne komunikacije.
Beodra je starije naselje, čiji prvi pomen seže u daleku 1331 godinu. Selo se pominje pod imenom Boldija, zatim Beka, pa Peadra ( Nemci su ga tako zvali ), Beldora, Beldra ( po nekadašnjoj vlastelinki ) i najzad Beodra. Na današnjoj lokaciji ustaljuje u periodu od 1742 do 1753 godine. Naseljavaju je srbi doseljeni iz Potisja i Pomorišja. Prilikom prodaje državnih poseda feudalac, jermenin Bogdan Karačonji kupuje Beodru ( i Topolu ) za 103000 forinti. Tada počinje intezivnije naseljavanje mađara, a u toku 1794, 1796 i 1805 doseljavaju se nemci. Za varošicu Beodra je proglašena 1805 i te godine grof Karačonji osniva "Poljoprivredni grad". Tokom XIX i pocetkom XX veka niče većina sadašnjih ulica, dve crkve, sinagoga, dva velelepna spahijska dvorca, brojni ekonomski objekti na spahiluku, tri vetrenjače, petnaestak suvača, dva mlina, željeznička stanica, pošta i telegraf, više školskih objekata, dve ciglane, dve banke, velika zgrada opštine, dve biblioteke, te brojne zanatske, trgovačke i ugostiteljske radnje. Početkom XX veka Beodra ima nešto preko 4600 stanovnika... 
Karlovo je mlađe naselje od Beodre. Nastalo je na današnjem mestu 1751 godine od naseljenih, demilitarizovanih graničara Srba. Osnivanjem Velikokikindskog dištrikta 1776 godine stanovnici Karlova dobijaju određene privilegije i od tada počinje intezivniji razvoj sela. www.novomilosevo.org.yu
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.