BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiN

GrbNovi Bečej - je varoš na levoj, banatskoj obali Tise, sa sedam crkvenih tornjeva, širokih ulica i vranjevačkih sokaka i isto toliko širokih duša njegovih varošana.
U njemu se dobrodošlica, putniku namerniku, upućuje na srpskom, mađarskom, i na romskom jeziku, a na svadbama se igra banatsko kolo, čardaš i čarlama.
Ovde se još uvek, kao nekad, uprežu konji u fijakere i slave obična slavlja, kad se žito žanje, grožđe bere i kada Tisa procveta.
Prema arheološkim istraživanjima izvršenim na Matejskom brodu i Borđošu, koji se nalaze nekoliko kilometara od Novog Bečeja, utvrđeno je da prva ljudska naselja na ovim prostorima datiraju iz mlađeg kamenog i bronzanog doba.
Prvi pisani dokumenti pominju Novi Bečej kao grad tvrđavu (Castelum de Beche) 1091.godine, a ostaci ove, nekada impozantne građevine, na samoj obali Tise, svedoče o prohujalom vremenu i osvajačkim pohodima Kumana, tatarskih konjanika Batu-kana, vitezova Đurda Brankovića, Hunjadi Janoša i Mehmed paše Sokolovića. Utvrđenje je, do temelja uništeno odredbama Karlovačkog mira 1701.godine. Zato ono, iako porušeno u XVIII veku danas predstavlja važnu kariku u priči o nastanku ovog mesta.
Manastir AracaNedaleko od Novog Bečeja nalaze se i ostaci benediktanskog manastira Arače, jednog od najstarijih spomenika srednjovekovne arhitekture ovog kraja iz trinaestog veka.
Današnji Novi Bečej nastao je spajanjem dva naselja Vranjeva i Novog Bečeja. Tokom svoje istorije zvao se Turski Bečej, Francisdorf, Vranjevo i Vološinovo, a od 1952.godine dobija ime koje nosi i danas.
U njegovoj bogatoj istoriji pronalazimo podatke o tome da je ovde 1830.godine osnovana redovna škola i prva diletantska družina, 1838. počela je sa radom narodna čitaonica-kasina, a 1860.godine osnovano je prvo profesionalno putujuće pozorište Jovana Kneževića.
        Novi Becej 1904                                          Novi Becej 1916
U Vranjevu je rođen poznati srpski kompozitor Josif Marinković(1851-1931), kao i operska i dramska umetnica Teodora Boberić Arsenović (1885-1960), slavni evropski teatrolog i reditelj Joca Savić (1847-1915), pronalazač Ognjeslav Kostović (1851-1918), dr Jene Sentklarai (1843-1925) teolog i filozof, dopisni član Mađarske akademije nauka i Srpskog učenog društva i počasni član Matice srpske, dr Janoš Farago ( 1889-1936) teolog, profesor Teološkog fakulteta u Temišvaru, a kasnije, dramski umetnik Slavko Simić, Dubravka Nešović i mnogi drugi. Oni su ime svog rodnog grada nosili uz svoje na svim putovanjima po svetu i pričali o njemu sa najdubljim uvažavanjem.
http://www.novibecej.org.yu/
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.