BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiN
Nakovo - centar sela
Nakovo- U IV veku Huni (stepski narod tatarskog porekla) su potisnuli Sarmate, zauzeli Panonsku niziju i doživeli najveću moć za vreme Atile kojem je prestonica bila po svoj prilici negde u blizini Segedina.
Zatim su se ređali Avari, Bugari, pa Mađari. Na samom mestu današnjeg Nakova u srednjem veku je selo mađarskih kmetova koje nosi naziv Szollos (Seleš). Po jednima je naziv dobilo po vinogradima a po drugima po vetrovima. Pored današnjeg Nakova u srednjem veku je postojalo hunsko naselje Kun Szollos na mestu današnjeg naselja Lunga (u Rumuniji) i taj naziv nosi do 1918.
Uspostavljanjem turske uprave u XVI veku i formiranje temišvarskog pašaluk kroz Szollos prolazi tzv Craski drum kojid od Budima, preko Segedina, Kanjiže, preko mosta Devet grla i Szollosa vodi za Temišvar, Oršavu i dalj prema Carigradu.
Prema temišvarskim defterima iz 1582 piše da su srpski kaluđeri prikupljajući prilog za Pećku patrijarširu zabeležili da u Szollosu živi šest srpskih porodica.
Posle katastrofalnog poraza kod Sente 1697.godine Turci potpisuju 1699.godine Karlovački mir. Po ovom miru granicu Turske i Ugarske čine reka Tisa i Moriš. Turci 1716.godine gube bitku kod Petrovaradina. Konačnim mirom 1739. u Beogradu granica između Turske i Austrije su Sava i Dunav. Posle ovog mira Austrija je od temišvarskog pašaluka osnovala poseban region koji naziva Tamiška banovina po kojoj nastaje reč Banat.
Za vreme cara Karla VI (1711-1740) u Banat se naseljavaju kolonisti iz graničnih oblasti Nemačke i Francuske. Godine 1723 je izrađena mapa Banata ali na njoj nema mesta Szollos što znači da u to vreme mesto ne postoji. 
Vinogradi, pašnjaci, oranica i pustara Szollos menjaju vlasnike. Braća Nako, poreklom grčki trgovci iz okoline Dojrana-Makedonija, prvo posed uzimaju u zakup, a 1782.godine otkupljuju posed od vlade u Beču. 
Da bi obezbedio radnu snagu za svoje imanje Kristifor Nako 1784.godine gradi 50 kuća i naseljava ih Mađarima. Sa ovim naseljenim Mađarima grof je sklopio ugovor gde zahteva da se novonaseljeno mesto ,inače nazvano Seleuš, nazove NAKOFALVA.
U doba nove kolonizacije 1790. godine u selo dolazi nov talas kolonista iz Nemačke, kao i nemci iz okolnih sela koji su došli u prvoj kolonizaciji. Tada je došlo 176 porodica sa 706 članova domaćinstava.
Naselje koje se sada podiže tipično je panonskog tipa terezijanske epohe. Pravilno ušoreno, sa širokim i pravim ulicama, a kuće su odvojene jedna od druge. U centru sela je bio tg i opštinska kuća u koju je 1945. smeštena sadruga, kafana i prodavnica. Prema popisu iz 1793 u selu živi 1054 stanovnika uglavnom nemaca, sa nešto francuza i bez mađara koji su otišli zbog teških uslova. 
Nemci doseljenici uspevaju da u vrlo kratkom roku podignu svoju ekonomsku moće jre uživaju mnoge povlastice po planu kolonizacije. 1836 godine oni postaju stvani vlasnici zemlje koju obrađuju. U to vreme veleposlanik je Jovan plemeniti Nako (1814-1889) koji je jedan od osnivača i legatora matice srpske u Novom Sadu. Upisan je 1838 odmah iza Save Tekelije kao legator zadužbine Matice srpske. Pravoslavna crkvaNa relaciji Velika Kikinda – Nakofalva je 1898.godine izgrađena železnička pruga koja je 1910 nastavljena do Komluša, a odatle je već postojala veza za Arad i Žombolj. 
Opštinska poglavarstva Kikinde, Teremije, Mokrina i Nakofalva 1906.godine izgrađuju električnu centralu tako da se u Nakofalvi uvodi rasveta na raskrsnicama.
Prema popisu iz 1911. godine u selu ima 538 kuća i 2834 stanovnika -nemca.
Pri kraju I svetskog rata 20. novembra 1918.godine u selo ulaze jedinice Srpske vojske. Kako je Žombolj ostao u Rumuniji Nakovo je 1924.godine pripalo novoformiranom srezu Velika Kikinda.
Katolicka crkvaStvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nastojalo se da se nazivi mesta prilagode novom vremenu tako da je 1922. mesto Nakofalva dobilo zvanični naziv Nakovo. Školska zgrada je najverovatnije podignuta 1936.godine. 
Leta 1944. veći broj nemaca napušta Nakovo i beži zajedno sa nemačkom vojskom. 5.oktobra 1944.godine Nakovo je oslobođeno a u njemu je ostalo oko 1000 stanovnika. 6.oktobra 1944.godine skidaju se pragovi sa pruge Nakovo – Kikinda da bi se stavili na prugu Kikinda - Ban.Araqnđelovo i Kikinda-Sveti Hubert gde su pragovi bili isečeni. U proleće 1947 železničke šine se odvoze u Albaniju i postavljaju na prugu Tirana-Drač. Na ovaj način nestaje pruga Nakovo –Kikinda. 
Oni koji su sarađivli sa fašističkim snagama su odvedeni u logore a manji deo je ostao u Nakovu. Početkom 1945. otvara se dečje naselje od dece palih boraca.
Po zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji od 23.avgusta 1945. Demokratske Federativne Republike Jugoslavije ostvaren je zemljišni fond za raspodelu eksproprijacijom zemljišta. 27.IX 1945. prva grupa od 450 domaćinstva stiže u Nakovo gde je predviđena desna strana za koloniste iz Bosanskog Grahova a leva strana za one iz Bosanskog Petrovca. 
Kolonizacija nakon II svetskog rata je izvršena i u drugim mestima i to na veoma sličan način ali ova u Nakovu je karakterisična zbog toga što je bila sa potpuno novim stanovništvom bez ijednog starosedeoca. 
Srez Bosansko Grahovo: Bastasi 32, Vidovići 77, Grkovci, Zaseok 22, Zebe 28, Isjek 51, Jaruge 47, Kazanci 168, Maleševci 138, Marikovci 6, Mračaj 8, Nuglašica 57, Peći 46, Gornje Peulje 118, Donje Peulje 11, radlovići 42, Resanovci 192, Stožište 29, Donji Tiškovac 384, Gornji Tiškovac 46, Trivan Do 4, Uništa 81, Crni lug 23.
Srez Bosanski Petrovac: Baa 4, Bukovača 3, Bušević 135, Bjelaj zaselak Busije 15 zaselak Vaganac 11 yaselak Cimeše 12, Bravski Vaganac 32, Brestovac 23, Vedro polje 4, Vođenica 69, Vranovina 10, Vrtoče 25, Drinić 19, Janjila 24, Kalata 94, Kapljuv 32, Kestenovac 111, Kolunić 48, Krnja jela 9, Krnjeuša 32, medeno polje 6, Oraško brdo 128, Prkosi 285, Rajnovac 150, Rašinovac 21, Revenik 7, Risovac 54, Suvaja 49, Skakavac 50, Smoljana 28, Stjenjani zaselka Veliki Stjenjani 74 zaselak Mali Stjenjani 16.
Srez Banja luka: Bočac 7, Vrljike 7, Drakulić 3, Rekavica 8, Han kola 6, Teslić 2, Čelinac 2.
Srez Bihać: 17, Srez Drvar: Bastasi, Boboljušci, Martin brod, Osreci 30, Srez Ključ: Budelja, Bravsko, Gornji ribnik 8, Srez Prijedor: Tomašica 3. 
Ostala mesta BiH: Lipa 6, Teočak 11, Cazin Rujnice 4, Mrkonjić grad Trijebovo 4, Bar (Crna gora) 7, Novi Kneževac Podlokanj 6
Po zvanično završenoj kolonizaciji u Nakovo je doseljeno 497 porodica iz 11 srezova sa 3.320 stanovnika. Od navedenog broja za Bosnu se vratilo 56 domaćinstava.
Više informacija o Nakovu na: http://www.nakovo.org.yu

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.