BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiM

Mužlja - se nalazi u srednjem Banatu južno od Zrenjanina. Blizina grada je bila od velikog značaja za naselje i njegov kulturni, politički, i privredni život. Mužlja je jedna od najvecih mesnih zajednica Zrenjanina sa oko 10000 stanovnika i obuhvata dve kolonije (Malu koloniju i Feješ Klaru). Nalazi se desnoj obali Begeja na nadmorskoj visini od 75-77 m. 

Do 1918. naselje se zvalo Felso Muzja, od 1918-41. Gornja Mužlja, od 1941-44. Ober Muschla, a od 1955. Mužlja. Sam naziv naselja potice od reci muzara, jer su na ovom terenu živeli pastiri. Na terenu naselja, prilikom iskopavanja, nadjeni su predmeti iz starčvacke, neolitske kulture. Ovdašnji stanovnici su se bavili poljoprivredom. 1552. Turci okupiraju Beckerek i Torontalsku županiju, a stanovnici se masovno sele na sever. Od 1716. do 1718. god. Austrija oslobada ove krajeve i pocinje sa kolonizacijom uglavnom Nemaca, Srba, Madara, Slovaka i Rumuna. Kolonizacija Mužlje se pominje od 1867., ali do nje dolazi tek 1890., kada Kraljevska komora južno od Bečkereka, naseljava 420 madjarskih porodica (2500 ljudi) na 6000 hektara sa ciljem da se bave poljoprivredom. 

Žitelji naselja su uglavnom radnici zrenjaninske privrede, a manje od 10% bavi se poljoprivredom. Stanovništvo cine uglavnom Madjari, Srbi i ostale nacionalnosti. 

Sa izgradnjom naselja, grade se i objekti od životne važnosti ovih ljudi: 1893. izgraduje se škola, 1895. zgrada vatrogasnog društva, a 1902. gradi se crkva.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.