BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiM

Međa - je izgrađena u istočnom delu žitištanske opštine, kilometar od državne granice prema Rumuniji. Naselje se nalazi na 81m nadmorske visine.

Međa spada u red najstarijih naselja u opštini i u čitavom Banatu. Prvi put se pominje pod nazivom Pardanj 1247. godine kao manastirsko mesto.

Godine 1753. Pardanj je zabeležen kao srpsko naselje. Polovinom 18. veka u naselja se doseljavaju Mađari i Nemci. Početkom 19. veka postojala su dva naselja - Mađarski Pardanj i Srpski Pardanj. Dva Pardanja se ujedinjuju u jedan 1907. godine.

Nakon I svetskog rata, Versajskim mirom juna 1919. godine Pardanj je pripao Rumuniji. U sastavu Rumunske države ostao je do 1924. godine kada je ušao u sastav Jugoslavije. Tada dobija ime Ninčićevo po ministru Ninčiću.

Posle II svetskog rata na mesto Nemaca doseljavaju se stanovnici iz Bosne i Hercegovine. Novodoseljeni stanovnici naselju daju ime Međa zbog blizine državne granice.

Panorama 1Panorama 2Panorama 3
Slike prikazuju panoramu Međe u vreme katastrofalne poplave koja je 2005. godine zadesila veliki deo Banata.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.