BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiM

Mali Pesak - je mlado naselje. Nastalo je 70–80-tih godina prošlog veka. 1881. godine je postojalo samo osam ušorenih kuća duž polskog puta kroz pešćanu površinu. Postanak naselja je vezan prodajom isparcelisanog zemljišta bezzemljašima i dobrim položajem u lokalnom saobraćaju. Jezgro današnjeg naselja se nalazi na starom kolskom putu Subotica–Kanjiža na kojem se u prošlom veku neposredno odvijao saobraćaj između Martonoša i Subotice. Ovaj put je imao još veću ulogu u 18. veku kada je povezao vojni šanac Martonoša, Kanjiže i Subotice. Od ovog puta se odvaja dva lokalna puta. Jedan vodi do nekadašnjeg velikog Stočnog pašnjaka a drugi do najudaljenijih delova martonoškog hatara. Na ovoj raskrsnici puteva nalazila se čarda i odmaralište i salaš plemićke porodice Eremić iz Martonoša. Današnje naselje ima četiri ulice i više grupa rasutih salaša. Na ovom području postoje dve pedološke granice: na zapadu između žutog i crnog peska, a na istoku između žutog peska i livadske crnice. U okolini sela ima i dve humke: Velika humka i Dupla humka koje su bile podignute za označavanje granice feudalnih poseda.Drugi naziv sela je Nesir (Neszür) što je u vezi sa vinogradima i vinogradarstvom što je značajna poljoprivredna grana.
dr Pap Đerđ
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.