BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiM

MagistratMagistrat - Narodni muzej Pančeva - Magristat, sada Narodni muzej Paneva, sazidan je 1833. godine. Ova zgrada reprezentativnosti urbanizima Panceva i daje mu poseban akcenat. Ona ima osnovu u obliku slova "P", ali dva dvorisna krila su kasnije dozidana, pa cine dve odvojene zgrade. Fasada sa Trga Kralja Petra I predstavlja mocnu celinu, koja na srednjem ispadu ima terasu sa 5 vrata sa balkonima, sto obogacuje vrstu trema koji drze 4 stuba. 

U prizemlju su vrata sa trougaonim timpanonima koje pridrzavaju konzole u vidu kapitela koji krunisu jednu vrstu pseudopilatara, ciji se donji deo zavrsava u visu malog stilobata. Vrata glavnog ulaza dvokrilna su i masivna. Na ispadu se takodje nalazi i natpis IUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM MDCCCXXXIII. U sredini je reljef dva afrontirana genija kjoi drze okrugli casovnik.

Na dvorisnoj fasadi nalazi se isti stil kao u glavnom delu, ali na bocnim zgradama je obrnuto: na spratu su pravougli prozori, a u prizemlju polukruzni, kao i vrata.

U unutrasnjosti zgrade svuda je sproveden dvorski stil. Tavanice su u vidu bacvastog svoda. Cela zgrada prozeta je stilom odredjenog jedinstva, pri cemu su pojedinosti podredjene celini.

Zgrada je bila dovrsena nakon 5 godina. Tokom vremena zgrada je imala razlicite namene. Sazidana je kao zgrada Magistrata. Posle 1945. godine u njoj je bio smesten Muzej i Arhiv grada Panceva. Kada je iseljen Arhiv 1982. godine ostao je samo Muzej. Narodni muzej Panceva razlikuje se od drugih gradskih muzeja jer je to kompleksna ustanova sa razvijenim odeljenjima arheolgije, etnologije, istorije i umetnosti.

Muzej je nastao iz privatnih zbirki i prikupljanjem predmeta i arheoloskog materijala sa pancevackih ciglana. Jedan od osnivaca Gradskog muzeja bio je dr Borivoje Jankulov koji je 1918. godine prikupio grupu entuzijasta koji su na terenu prikupili materijal. 

Vremenom se Muzej razvio u savremeni zavicajni muzej koji je uspeo da odgovori onome sto je grad trazio od takve ustanove i postao aktivni cinilac u domenu kulturnog i umetnickog zivota Panceva.
http://www.pancevo.co.yu
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.