BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiL

Dolazak kolonista krajem 1945Lazarevo - 1. avgusta 1781. godine trgovac stokom Lazar Lukač (poreklom Jermen), na licitaciji u Beču, za sumu od 217.000 forinti, kupio je 30.000 jutara zemlje u srednjem Banatu, sa središtem u Ečkoj. Posle smrti Lazara Lukača (1793.) njegov sin Lazar Janoš stupio je u pregovore sa Nemcima iz gornjeg dela Torontalske županije. Plod tih pregovora je ugovor o naseljavanju i već 1800. na ogromno imanje Lazara Janoša stižu prve doseljeničke nemačke porodice iz Sent Huberta, Šarlevira i Seltura. Kao mesto za naseljavanje bila im je odredjena "Martinica pusta", nenaseljena pustara koja se prostirala istočno od Bečkereka. Bilo je to, posle Ečke i Jankov Mosta, treće naselje koje je nicalo na posedu Lazara Janoša i u njegovu čast nazvano je Lazarfeld. Izgradnja prvih kuća na tlu Lazareva započeta je u maju 1800. godine. Kuće su bile od naboja i pokrivene trskom. Ime Lazarfeld je od 05. jula 1922. godine, kada se naziv menja u Lazarevo, da bi kapitulacijom Jugoslavije ponovo vratio staro ime od 19. parila 1941. godine do 03. oktobra 1944. godine. Lazarfeld je oslobodjen 02. oktobra 1944. godine, a već sutradan dobija naziv Lazarevo. Nakon drugog svetskog rata, planskom kolonizacijom Lazarevo je naseljeno boračkim porodicama iz Bosne i Hercegovine, uglavnom sa Romanije, iz višegradskog kraja, iz okoline Trnova i Kalinovika, 
i nešto manje iz okoline Doboja, i iz Bosanske krajine od Mrkonjić grada i Šipova. Organizovani dolazak prvih kolonista je bio 18. septembra 1945. godine, kada je stiglo 60 porodica, 19. novembra druga grupa, takodje od 60 porodica, a treća grupa - 100 porodica 29. decembra. Tokom aprila sledeće godine ovde je "vozom bez voznog reda" stiglo još 120 porodica. Tako je, nakon oslobadjanja novi dom steklo u Lazarevu 340 porodica.  
 
 

Rekonstruisana protestanska crkva u Lazarevu12. septembra 1998. godine započeta je rekonstrukcija protestantske crkve, čime je nakon renoviranja nastao prvi pravoslavni hram u Lazarevu u njegovom dvesto godina dugom postojanju. 9. januara 1999. godine, na dan Svetog Stefana obavljen je čin osveštenja crkve.  
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.