BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kusić - je smešten pored same državne granice sa Republikom Rumunijom, u belocrkvanskom proširenju, a od granice je udaljen samo pola kilometara. Kusić se prvi put pominje 1384. godine kao posed porodice De Jank u Krašovanskom komunitetu.

Zanimljivo je istaći da je nedelju dana posle proglašenja Banatske republike osnovana i Kusićka republika. Ova republika je u potpunosti predstavljala osoben način ispoljavanja ideja Oktobarske revolucije na banatdskom prostoru. 

Prema predanju, Kusićani su poreklom iz Srbije. Većina današnjih rodova u Kusiću bilo je naseljeno još u osamnaestom veku  i imali su veliki značaj za vojnu granicu.

Već 1747. godine u Kusiću je sazidao crkvu Vukmir Nikolajević, oberknez od Oršave do Pančeva. Vukmir je obnovio i manastir Kusić, koji je izgrađen u XIV veku kao metoh manastira Studenice. 

Kusić ima 1480. stanovnika sa stalnim padom posle drugog svetskog rata.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.