BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kumane - danasKumane - Jedno od najstarijih sela u Banatu. Veruje se da ime nosi po potomcima azijskog plemena Kumani, vrsnim poznavaocima konja, koji su ovuda prošli u XI veku.. Prvobitno smešteno na samoj obali Tise, razvelo se od reke i svako je otišao na svoju stranu: Tisa pet kilometara zapadno, a Kumane pet kilometara na jug - dalje od plavnog područja. U nekima još ima vode - Okanj i Rusanda, dok je deo kod Bašaida ostao bez vode).  
Do 1801. godine stanovnici Kumana su živeli oko pet kilometara zapadnije, na plavnom području, a daleko od obradivih površina. Te godine je počela izgradnja novih Kumana na "Crnom pesku", oceditom zemljištu na sredini atara i trajala sve do 1812. godine. Izgrađeno je lepo ušoreno selo, podeljeno dvema širokim glavnim ulicama na četvrti. Prvu školu kumančani su imali 1773. godine. 
Kumane - nekadHuni i Avari su po kumanačkom ataru posejali mnogobrojne "umke" (Humke - grobne mogile značajnih ratnika). Njihova visina je bila takva da su i posle toliko vekova još uvek vidljive. Sadržale su značajne arheološke nalaze.    
Što se tiče privređivanja, tokom vekova je težiste prelazilo sa jedne na drugu granu poljoprivredne proizvodnje. Od ribarenja i stočarstva do poljoprivrede, a u novo vreme postoji i industijska proizvodnja - hemijska industrija "Biser" 
Stanovnici Kumana su bili "militari" - graničari i ratnici, sa mnogim privilegijama koje su tom zanimanju pripadale. Te privilegije su životima plaćane u vreme ratova i ustanaka.    
Stanovnici Kumana su od uvek bili vezani za prirodu i zato postoji veliki interes da se prirodna retkost Stari Hrast zaštiti od propadanja, jer bi u budućnosti, zajedno sa humkama i staron pumpom, mogao da postane okosnica, za Kumane nove privredne grane, turizma.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.