BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kovin- stara panoramaKovin - Grad Kovin nalazi se u Vojvodini, na samom jugu južnog Banata, na levoj obali Dunava,  kojim je odvojen od centralne Srbije. Od Beograda je udaljen pedesetak kilometara. Sam grad je i sedište opštine, koja se graniči sa opštinama Pančevo – na zapadu, na severu sa opštinama Vršac i Alibunar, a na istoku sa belom Crkvom. Opština obuhvata deset naselja: Kovin, Bavanište, Gaj, Deliblato, Pločica, Skorenovac i Šumarak.  Zahvata površinu od približno 725 km?, čime zauzima 9. mesto u Vojvodini. Smatra se gradom koji ima izuzetno dobar geografski položaj, što potvrđuje činjenica da, posle Pančeva, Kovin predstavlja najvažnije mesto u banatskom Podunavlju, što zbog veličine, što zbog blizine Smedereva, važnog centra severne Srbije.U opštini Kovin živi oko 40 hiljada stanovnika, a u samom gradu negde oko 14 hiljada, od čega većinu čine Srbi, a slede Mađari i Rumuni i još oko 15 etničkih grupa.O starosti ovog grada svedoči činjenica da su na njegovoj  teritoriji pronađeni tragovi praistorije, a brojne tragove na ovom prostoru ostavili su i Vizantinci i Rimljani. I danas postoje ostaci  utvrđenja koje se zvalo Contra Margum (što bi u bukvalnom prevodu značilo – suprotno od Morave, dok se na samom ušću Morave nalazilo utvrđenje Margum), gde su pronađeni predmeti i novac, između ostalih i onaj sa likom Julija Cezara, a sama opeka od koje je građeno utvrđenje nosi žig VII Klaudijeve legije. Zabeleženo je da se ta tvrđava zvala još i Castra Augusto Flaviciusa, a u 5, veku, za vreme Vizantinaca Constantin. U zavisnosti od toga pod čijom je vlašću bio, Kovin je menjao i nazive: Mađari su ga zvali Keve, Kevin, Kev, kasnije, u XIX veku Temeš-Kubin, a 1910. Kevevara;  Austrijanci Kubin, a Srbi – Kovin.

panorama 1panorama 2panorama 3 
Posle proterivanja Turaka iz Banata 1716. godine kovinska tvrđava je razrušena, a najveći deo varoši uništen, pa se za Kovin iz tog perioda ne može reći ni da je varošica, već selo. Nova vlas bila je austrijska, a Kovin i pod njima pripadne Pančevu.Bolja vremena za Kovin nastupaju počev od 1728. godine, kada se u Kovinu počela peći cigla i zidati pravoslavna crkva. Ovaj hram bi po tome kao parohijska crkva bio jedan od najstarijih, na samo u juđnom, već i u čitavom Banatu. Ovo doba smatra se uspešnijim periodom Kovina u njegovoj istoriji.Godine 1753. Kovin je označen kao srpsko naselje, od čega su jedan deo činile graničarske porodice, ali većina seljačke. Nešto kasnije, međutim, oko 1770. godine, u vreme vladavine Marije Terezije, počinje smišljena kolonizacija Nemaca, koji su trebali, kao i srpski graničari, da štite granicu. Većina njih je posle prvog poraza otišla, a vrlo malo nemačkih porodica se vratilo. Srbi, međutim, naviknuti na austrijske, turske i druge nepravde, nije ostavljala svoje domove. Godine 1775. u Kovinu počinje sa redovnim radom potpuno uređena osnovna škola.Posle neuspelog austrijsko-turskog rata, u Kovin  iz Srbije stiđe još Srba. Krajem  18. i početkom 19. veka u Kovin se naseljavaju srpski kolonisti iz Hrvatske, a tada započinje i kolonizacija Rumuna u ove krajeve. U 19. veku Kovin se razvio u varošicu i značajan centar južnog Banata, a broj stanovnika se od tada povećava. Pripojen je tamiškom komitetu, postao je srez i dobio sreski sud. Posle Prvog svetskog rata Kovin ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U periodu između dva rata Kovin je stagnirao, a posle Drugog svetskog rata uspeo da se razvije u naselje sa svim obeležjima urbane sredine. Danas je Kovin lep panonski gradić, administrativni, politički, prosvetni, kulturni, zdravstveni i privredni centar opštine. U njemu postoje tri osnovne i dve srednje škole, biblioteka, dom zdravlja, sud, pozorište, bioskop, uređena igrališta i parkovi, sportska hala, sređena gradska plaža i druga izletišta, tri hrišćanske crkve i više značajnih kulturno-istorijskih spomenika. Bogata istorijska prošlost, blizina Beograda, ali i Deliblatske peščare, geografski položaj kojim s jedne strane započinje ravnicu prema severu, a prema jugu gleda na centralnu Srbiju, a naročito zbog ljudi koji ovaj grad čine posebno ljupkim i prijatnim, Kovin predstavlja veoma atraktivno naselje za posetioce...
http://mojkovin.com
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.