BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kapela 1Kapela 5Kapela 6

Kapela Svetog Krsta - Vršac - Napokon je uređen novi vidikovac i uređeni teren oko kapele Svetog Krsta na Bregu. Renovirano je i stepenište od Hotela Villa Breg do čuvene Crkvice, a potom i kompletno uređen prostor oko Crkve. 
Inače, Kapela Svetog Krsta je katolička i spada među najstarije sačuvane građevine XVIII veka. Njeno podizanje započeto je oko 1720. g. zahvaljujući dobrovoljnim prilozima nemačkih kolonista, a završena 1728.godine. Pošto je kapela više puta teško oštećena, njen prvobitni izgled samo je delimično očuvan.Zvonik koji se diže sa zapadne strane podignut je tek početkom XIX veka.

Kapela 2Kapela 3Kapela 4

Kapela 7Kapela 8Kapela 9

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.