BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kaluđerovo - se nalazi neposredno uz državnu granicu sa Republikom Rumunijom i ima dosta nepovoljan geografski položaj s obzirom na periferni položaj u okviru Opštine Bela Crkva.

Kaluđerovo spada u red starijih naselja, a prvi put se pominje 1421. godine, kada nosi naziv Kalugera i u svojoj istoriji često je menjalo ime. Po predanju Kaluđerovo nosi ime po jednom kaluđeru koji se ovde posvetio. S obzirom da je Kaluđerovo bilo naseljeno Srbima, izuzimajući kratak period u osamnaestom veku, ono pripada grupi srpskih herskih sela.

Godine 1868. podignuta je nova crkva a stara je preuređena u školu.

Kaluđerovo ima 136 stanovnika, a gustina naseljenosti je 6 stanovnika po jednom hektaru. Stanovništvo Kaluđerova se pretežno bavi poljoprivredom.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.