BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiK

Kajtasovo - ulazi u grupu starih naselja, a formirano je za vreme Velike Seobe Srba. Naselje pod nazivom Kajtasovo pominje se prvi put 1690. godine, a tokom svoje istorije više puta je menjalo svoje ime.

Kajtasovo je smešteno u kontinentalnom delu Banatske peščare i aluvijalne ravni Karaša. U kajtasovu postoji više izvora a najpoznatiji je Čiklovanov izvor.

Kajtasovo ima 333 stanovnika, a gustina naseljenosti je 12 stanovnika po jednom hektaru.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.