BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiJ

Most kod mesta Jankov MostJankov Most - se nalazi na obalama kanala Dunav-Tisa-Dunav i Starog Begeja, 15 km severoistočno od Zrenjanina 
Spomenuto je još 1221. godine pod imenom Jankahid (u prevodu sa madjarskog) Jankov Most. Banatski istoričar Feliks Mileker iz Vršca piše da je Dezideriu, episkop čenada, napustio parohiju Itebej i prošao kroz Jankahid. Jankov Most je jedno od najstarijih naselja zrenjaninske opštine. U pisanim Izvorima iz XIV veka zabeležen je pod imenom "Passin Jankait". 1660.godine spominje se postojanje tri naselja Rumuna i Srba pravoslavne vere: Jancait, Multvelin i Pessin Jancait. Kasnije u XVIII veku selo se naziva "Negy Jankahid" i "Kiss Jankahid" a sredinom veka kao "Baschin Jankahid". Sredinom XVIII veka 1747. godine u selo se doseljavaju Rumuni iz doline Moriša (Erdelj). Oni su došli iz sela Bešenove, a jedan od dokaza je i taj što se najveći broj stanovnika sela preziva Besu. Selo Jankov Most je tokom godina bilo vlasništvo većeg broja veleposednika. Godine 1781. selo i pašnjak oko sela kupio je grof Lazar Lukač, koji je kupio i Ečku. 1838. godine selo prelazi u vlasništvo Lazara Žigmonda, a zatim grofa Hernonkura. Kasnije je čitava površina koja je pripadala grofu iz Ečke, bila isparcelisana. Naseljeno mesto Jankov Most je počelo da se razvija tek posle drugog svetskog rata. 
Najveći broj stanovnika selo je imalo 1836. godine i to 1404. U to vreme, a i do današnjeg dana većinsko stanovništvo je bilo rumunsko. Počevši od 1953. godie broj stanovnika stalno opada. Danas u selu živi 677 ljudi. Većinsko stanovništvo je rumunsko. U selu žive 472 Rumuna odnosno 70%, zati 205 Srba i ostalih i 35 izbeglih lica. Ima 264 kuće ukupno, od kojih su 23 prazne. Poslednjih decenija i godina se osetno promenila demografska slika sela odlaskom oko 80 porodica Rumuna u Zrenjanin i druga mesta i dolaskom izbeglih lica sa prostora bivše Jugoslavije. 

Crkva u Jankov MostuU Jankov Mostu postoje dve crkve:Rumunska pravoslavna crkva, koja ima sveštenika i okuplja veći broj vernikai i Grčko-katolička crkva (Unijatska) koja više nema vernika.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.