BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiI

Grb mesta IvanovoIvanovo - cje zemljoradničko naselje pored samog Dunava, na aluvijalnoj terasi na nadmorskoj visini od 70 - 73 metra. Nalazi se jugoistočno od Pančeva, na udaljenosti od 21 km. Najmanje je selo u opštini Pančevo, a katastarska opština mu je 4.817 hektara. Atar Ivanova graniči se na severu sa atarima Vojlovice i Starčeva, na istoku i jugoistoku sa atarom Omoljice, a na jugu sa atarom Banatskog Brestovca. Preko Dunava koji protiče uz zapadnu stranu Ivanova, najbliža srbijanska sela su mu Ritopek, 2 km severnije i Grocka, 5 km južnije. Položaj mu je povoljan, pošto se nalazi u neposrednoj blizini Dunava, što mu omogućava povezivanje vodenim putem sa drugim naseljima koja se nalaze na ovoj reci. Isto tako ova reka mu uslovljava daje njeni žitelji koriste u ribolov i turističkoj privredi, a u poslednje vreme i za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivednog zemljišta. Postoji predanje daje selo dobilo naziv po prvom naseljenom stanovniku bugarskog porekla, Guran Ivanu. Po tom predanju, u vreme gradnje nasipa, koji okružuju selo i štite ga od izliva visokih dunavskih voda, pomenuti Guran Ivan imao je trgovinu na prostoru sadašnjeg naselja (sada ulica Ive Lole Ribara broj 31) i tu su dolazili graditelji nasipa, pa su po tom svratištu "Kod Ivana", dali pri osnivanju naselja ime Ivanovo. Godine 1890. 

Razglednica iz IvanovaUgarska vlast menja naziv sela u Šandoregvhaza, da bi po oslobođenju 1920. godine selu bio vraćen stari naziv Ivanovo. Inače, Ivanovo je mlađeg porekla, osnovano je 1868 godine, carskim (Austrougarskim) rešenjem, kada je odobreno koloniziranje oko 200 bugarskih i desetak nemačkih porodica na prostoru sadašnjeg Ivanova. U matičnim knjigama rođenih koje se vode u mesnoj kancelariji Ivanovo 14 aprila 1868 godine pod rednim brojem 19 upisano prvo rođenje u Ivanovu u porodici Telbis (bugarski poreklo) a 9 juna u porodici Kojov. Septembra iste godine u istim matičnim knjigama nalazimo podatke za rođenje dece nemačkog porekla (porodica Huber). Prvi upis u matičnim knjigama rođenih za mađarski živalj pojavljuju se 1883 godine. Poznato je da ovi Mađari vode poreklo iz Andrašfalva, a aprila meseca iz mesta Ištenšegič. Iste godine u Ivanovu je prispelo oko 800 ljudi mađarskog porekla kojima je ustupljen deo placeva bugarskih doseljenika da bi izgradili sebi kuće kao i 10 kj. zemljišta svakoj doseljenoj porodici. Prvim popisom iz 1897 godine utvrđeno je da je o Ivanovu živelo 2527 žitelja. 
Broj stanovnika bio je sve do 1981 godine u opadanju da bi u 1971 godini dostigao najmanji broj, tj. 1893 stanovnika.Katolicka crkva Već 1981 godine oseća se blaga tendencija porasta stanovništva (1947) da bi početkom 1985 godine dostigli brojku od 1980 stanovnika.Na ovo povećanje stanovništva najviše je uticala izgradnja sistema zaštite priobalja (drenažni sistem) tako daje od vrlo lošeg podvodnog zemljišta, koje su plavile podzemne dunavske vode, stvoreno vrlo plodno zemljište sa mogućnostima za navodnjavanje i primenu svih mogućih agrotehničkih mera.Promena strukture zemlje izazvala je veliko interesovanje za otkup poljoprivrednog zemljišta i kuća Ipored toga što su cene istina naglo skočile interesovanje za doseljavanje u Ivanovo postalo je veliko, tako da sada imamo vrlo česte slučajeve doseljavanja mladih porodica iz susednih sela i Pančeva što ranijih godina nije moglo ni da se zamisli. Ova doseljavanja popunila su prazninu koja je nastala u periodu 1965 - 1970 kada je iz sela otišlo na privremeni rad u zapadno - evropske zemlje (najviše u Švedskoj) oko 700 ljudi.
Zahvaljujemo se gospodinu Vasilčin Josifu.
Preuzeto sa http://www.ivanovobanat.org.yu/
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.