BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiG

Grebenac - spada u grupu perifernih naselja Banatske peščare i ima nešto nepovoljniji geografski položaj u odnosu na većinu naselja belocrkvanske opštine, s obzirom na slabu saobraćajnu povezanost.

Grebenac spada u grupu starih vojvođanskih naselja. Prvi pomen Grebenca datira iz 1341. godine pod nazivom Gerbencz i u svojoj istoriji više puta je menjao svoje ime. Godine 1788 u Grebencu je postojala pravoslavna crkva, školska zgrada, erarsko svratište.

Grebenac je poljoprivredno naselje. U prošlosti bilo je razvijano stočarstvo i to naročito ovčarstvo. Od druge polovine devetnaestog veka brže se razvija zemljoradnja. Posle drugog svetskog rata, poljoprivreda se razvija u okviru planske socijalističke privrede. Stanovništvo se i danas mahom bavi poljoprivredom.

Posebnu kulturno-istorijsku vrednost ima pravoslavna crkva koja je izgrađena 1722. godine. U njoj postoje tri ikone slikane 1764. godine.

Grebenac ima 1463 stanovnika, a gustina naseljenosti je 18 stanovnika po jednom hektaru.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.