BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiE

Dvorac porusen 1936Elemir - Na osnovu arheoloških istraživanja koja su obavljana u više navrata u okolini sela može se zaključiti da tragovi ljudskih naselja datiraju još iz praistorijskih vremena. U pisanim istorijskim izvorima selo se pod imenom Elemir pominje tek u XVI veku, medjutim smatra se da je prva naseobina Elemiraca naselje "Babato" na levoj obali Tise, čiji prvi pomen datira iz prve polovine XIV veka (1332-1337).Tokom XVI veka Elemir se pominje kao zadužbina Mehmed paše Sokolovića. Na mapi sa početka XVIII veka koju je izradio carski zastupnik Mersi nakon oslobodjenja Banata od Turaka ucrtano je i selo Elemir kao nastanjeno mesto. Od 1786. godine posle naseljavanja nemačkih kolonista južni deo sela beleži se kao nemački a severni - srpski Elemir. U istom veku bogati jermenski trgovac Isak Kiš kupuje oko 16.000 jutara zemlje u jugozapadnom delu elemirskog atara i na imanju, on i njegivi potomci, podižu velelepni dvorac (porušen 1936. god.). U Elemiru je 1897. godine izbila pobuna protiv veleposednika u kojoj su Elemirci masovno učestvovali. Nakon završetka II svetskog rata domaći Nemci napuštaju selo i odlaze u Nemačku, a njihov deo sela naseljavaju Srbi iz Bosanske Krajine. Od tada Elemir postaje jedinstveno mesto sa jednom opštinom. Na osnovu zakona iz 1959. god. opština Elemir se pripaja opštini Zrenjanin, a u selu se formira mesna kancelarija.
 

Pravoslavna crkva u ElemiruPravoslavna crkva izgradjena je 1806. godine u centru sela i posvećena je Preobraženju gospodnjem. Crkvene matične knjige su sačuvane, a najstarija datira iz 1746. godine. Crkva je restauirana iznutra 1968. a spolja 1998 godine pa je sada jedna od najlepših crkava Banata.   
  
 
 
 

Katolicka crkva u ElemiruDanašnja katolička crkva u Elemiru podignuta je 1847. godine, posvećena je Sv. Agoštonu, a izgradnju crkve najvećim delom je finansirao veleposednik Erne Kiš, koji je u njoj i sahranjen. Crkva je delimično rekonstruisana pre nekoliko godina.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.