BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

MapaDvorac "Servijski" Novi Kneževac - Dvorac u Novom Kneževcu izgradio je bogati trgovac i ugledni građanin novosadskog Magistrata Marko Servijski, koji je na prvoj licitaciji komorskih dobara, održanoj 1781-82. godine, kupio spahiluk Tursku Kanjižu, čime je dobio plemićku titulu i pravo na predikat "od Turske Kanjiže". Nakon kupovine spahiluka, 1793. godine izgradio je dvorac. Njegov sin Đorđe, ostavio je dvorac i imanje u Kanjiži svojoj sestričini Katarini, koja je udajom za Emila Šulpea imanje i dvorac donela u miraz porodici Šulpe. Inače, u zgradi je, dok su u njoj boravili prvobitni vlasnici bila velika bibloteka sa oko 3.000 knjiga, a u dvorcu su se nalazili retki primerci starog majsenskog porcelana, predmeti od srebra, bronze, stari i skupoceni nameštaj i bogata zbirka lovačkih portreta i starog trofejnog oružja. Sav pokretni materijal je nakon Drugog svetskog rata razvučen. Naslednici Katarine Šulpe bili su članovi porodice Talijan, koji su sagradili još dva objekta u Novom Kneževcu. Jednu zgradu sagradio je Andrija Talijan, a drugu baron Fedor Feilić 1856. godine. Obe zgrade su kasnije pripale Beli Talijanu.

Dvorac ServijskiDvorac ServijskiDvorac Servijski
Preuzeto sa sajta http://www.dvorci.info/

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.