BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

mapaDvorac "Kapetanovo" Stari Lec - Kada dođete do skretanja za Stari Lec, ako idete od Zrenjanina ne skrećite levo već desno. Idete kroz uski asvaltni put sve do dvorca.
Dvorac je sagradio ondašnji Župan Botka Bela 1904. godine. Osnovna koncepcija zgrade određena je idejom srednjovekovnog zamka. Prizemlje je zidano u imitaciji četvrtastih kamenih blokova sa naglašenom i isturenom soklom. Prozori se završavaju polulučno, dok na spratu imaju prelomljeni luk. Zidovi celog sprata i kule su glatko omalterisani, a otvori imaju profilisan pervaz koji prati prelomljeni luk.
            Na glavnoj ulaznoj fasadi ističe se centralni rizalid sa naglašenim lažnim zabatom stepenasto završenim, sa pilastrima na uglovima u spratnoj visini, koji se završavaju iznad visine krovnog venca sa nazubljenim kuglicama. Pilastri se ponavljaju na svim uglovima zgrade. Rizalit je ponovljen i na suprotnoj fasadi. Na četvrtoj fasadi je visoka četvrtasta kula sa konzolama i isturenim cik-cak zidom.
            Ispred centralnog rizalita je istureni jednostavan trem sa četiri zidana stupca i  nekoliko ravnih stepenica.
            Prozorski otvori, ukrasi, pervazi, kula i kulice na uglovima, krovni venac sa cik-cak linijom i konzolama ukazuju na eklektičku mešavinu istorijskih stilova romaničko-gotičkih i klasicističkih elemenata kao načina gradnje. Građen je u duhu pseudo-srednjovekovnog zamka, i sa skromnim dimenzijama i kao takav predstavlja redak primerak dvorca na teritoriji Vojvodine. Dvorci ovakve vrste značajni su za društveno-istorijske i kulturne prilike tog vremena, a u odnosu na spomenički fond predstavljaju redak primerak dvorca na teritoriji Vojvodine.
dvorac Kapetanovodvorac Kapetanovodvorac Kapetanovo
Legenda o dvorcu Kapetanovo: 
Kada je 1938. godine bankrotirao, vlasnik zamka Botka Bela nije ni slutio da će mu se žena, od tuge što gubi zamak, politi benzinom i zapaliti. Kažu da je izgorela brzo i da od nje nije ništa ostalo. Čak ni pepeo. Ostao je samo pramen plave kose koji je poput venčanice smrti dugo obletao oko zamka. Toga avgusta 1938. nebom su svake noći šarale zvezde repatice podsećajući na taj tužni vatromet. Legenda kaže da se svakog drugog avgusta, na svetog Iliju, noću pojavljuje u jednoj od soba zamka senka žene sa dugom plavom kosom koja gleda u banatsku ravnicu. I danas, kada kosci kose travu oko zamka, na njihovim kosama i grabljama se umesto trave ponekad nađe pramen plave kose. 
Preuzeto sa sajta http://www.dvorci.info/

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.