BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

mapaDvorac "Danijel" Konak - Kada krenete iz Zrenjanina za Vršac i uđete u mesto Konak stotinak metara pre mosta na reci Brzavi sa leve strane nalazi se dvorac Danijel.
Dvorac u Konaku izgradio je grof Danijel Ladislav 1884. godine. Uz glavnu zgradu, koja je služila za stanovanje veleposednika, izgrađena je jedna skromnija građevina za stanovanje biroša i sluga, a nešto udaljeniji su ostali ekonomski objekti: konjušnica, štale i sl. Dvorac okružuje lep park sa retkim stablima raznih egzotičnih vrsta, koji se prostire na nekoliko hektara. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.
 
 

dvorac Danijeldvorac Danijeldvorac Danijel
Preuzeto sa sajta http://www.dvorci.info/

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.