BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

Dupljaja - je izgrađena na kontaktu Malog peska i doline Karaša, severozapadno od Bele Crkve. Ima dobar geografski položaj, predstavlja raskrsnicu između Banatske peščare, Malog peska i doline Karaša, što je naročito bilo značajno u prošlosti. 

Svrstava se u stara vojvođanska naselja. Na mestu današnjeg naselja postojalo je praistorijsko naselje, koje su Rimljani proširili i izgradili za svoje potrebe.

Dupljaja je poljoprivredno naselje. Bila je zemljoradničko naselje, što je posledica povoljnog pedološkog pokrivača. Okolina Dupljaje predstavlja značajan arheološki lokalitet.

Dupljaja ima 996 stanovnika, a gustina naseljenosti je 15 stanovnika po jednom hektaru.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.