BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

Doline - leže na najudaljijenom mestu od matičnog grada, Kanjiže. Formirala se gusta mreža salaša već u prošlom veku, a kasnije je izgrađena i železnička pruga i mala stanica, škola i čarda. Od 1948. godine se vodi kao samostalno naselje. Prirodni uslovi poljoprivrede su veoma povoljni, i mehanizacija je na visokom nivou.
dr Pap Đerđ
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.