BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiD

Dobričevo - spada u grupu karaških naselja i ima veoma nepovoljan položaj, s obzirom na periferni položaj u belocrkvanskoj opštini i geografski položaj naselja u susednoj Rumuniji. Dosta slabo je saobrćajno povezano sa okolnim naseljima. Naime, postoji samo jedna jedina linija Vršac-Dobričevo-Bela Crkva.

Dobričevo spada u red mlađih naselja. Osnovano je 1825. godine, pod nazivom Ud-varsallas, od grofovskog imanja Bisingen u Žamu, naseljavanjem 265 katoličkih kolonista.

Seoska crkva izgrađena je 1861. godine a 1891 izgradjena je i železnička stanica, koja danas ne postoji.

Dobričevo ima ukupno 225 stanovnika.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.