BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiC

Mesna zajednicaČestereg - je selo u Vojvodini, u opštini Žitište. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine Čestereg ima 1.391 stanovnika. Većinu čine Srbi.

Položaj 
Na Lesno-peščanoj gredi severno od Žitišta i jugozapadno od Banatskog Karađorđeva nalazi se Čestereg. Kroz naselje prolazi međunarodni put br 149, a do 1963. godine prolazila je pruga uskog koloseka. S obzirom da se Čestereg nalazi na međunarodnom putu i da je izgrađen na 83 m nadmorske visine (nekoliko metara višlje od okolnog terena) može se reći da Čestereg ima veoma dobar položaj i lokaciju.

Istorija 
O postojanju naseobina na mestu današnjeg sela Česterega, svedoče iskopine iz doba neolita. Toponim ceztureg (reka) prvi put pominje pisar ugarskog kralja Bale III Anonimus u XII veku. On je zabeležio da su ugarski vojnici na pohodu ka jugu posle prelaska Tise došli do reke Cestureg koji se po njemu ulivao u Begej. Kasnije od osnovice tog toponima menjanjem ili dodavanjem 1-2 slova ili kao poseban toponim najčešće pominje Csoztelek što se može prevesti kao naselje poljskih čuvara.

Prvi stanovnici su bili Mađari,a potom, za vreme austro-turskih ratova selo je potpuno opustelo. Na karti iz 1723 godine zabeleženo je kao nenaseljena pustara. 1800-te godine pustaru je kupio Jozef Čekonjić koji je u mesto doselio Mađare iz Čongradske županije. Nemci se doseljavaju početkom XIX veka. Prvo su uzimali zemlju u zakup od grofa Čekonjića, krajem XIX veka ekonomski ojačani otkupljuju zemlju od Čekonjića.

Demografija
Prema sistematskom popisu od 1869. godine u Česteregu je zabeleženo 2.005 stanovnika. Za razliku od većine naselja u opštini gde stanovništvo stagnira ili opada, tokom XIX veka u Česteregu je zabeleženo znatno povećanje stanovništva. 1900. godine zabeležen je apsolutni maksimum stanovništva od 2.767 lica. Posle I svetskog rata broj stanovnika je počeo da opada, tako da je 1931 godine zabeleženo svega 1982 lica što je za 544 stanovnika manje u odnosu na 1921. godinu. Posle II svetskog rata, broj stanovnika je ponovo porastao. Uzrok povećanja broja stanovnika bila je kolonizacija stanovništva iz Bosne i Hercegovine tokom 1945-46 godine.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.