BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiC

CrkvaČenta - predstavlja tipično banatsko selo. Najveću specifičnost predstavlja geografski položaj sela, jer su centri, Beograd, Zrenjanin i Pančevo na gotovo podjednakoj udaljenosti. Administrativni centar je Zrenjanin, ali je ekonomska povezanost sa Beogradom daleko jača, naročito zbog velikog broja čenćana koji su zaposleni na teritoriji Beograda.

Prvi pomen Čente datira iz 1549. godine, u jednom turskom defteru, o opisu Segedinskog sandžaka. Tada su zabeležena 22 domaćinstva (imenom i prezimenom) i Voja kaludjer. Gotovo sve vreme turske vladavine nad današnjim Banatom, Čenta je bila naseljena, iako se ne pominje u Pećkom katistigu ni 1660, kao ni 1666. godine. Tada je zabeleženo samo naselje Ječin, severoistočno od današnjeg sela. Ječin je naseljen u vreme izgona Turaka iz Banata, 1717. godine kada je u selu bilo 13 domova i pop Petar. Deo Ječina se preselio u Čentu, gde je pop Petar i sahranjen, a njegov spomenik je sačuvan, kod Stare crkve, do današnjeg dana. Na Marsijevoj karti Banata iz 1723/25. godine, Čenta (Črenta) je zabeležena kao zapustelo selo, ali već 1727. godine, zabeležena su 22 domaćinstva, te je verovatno da je bilo naseljeno i 1723. godine, ali se stanovništvo pred popisivačima razbežalo. Čenta je mnogo stradala u vreme upada Turaka, 1736/37. godine, pa je, od predjašnja 22 doma, ostalo samo 7. Glavni uzrok smanjenja broja stanovnika je bila kuga. Postoji poimenični popis ovih domaćinstava. Prema popisu iz 1748. godine, Čenta ima 58 domova. Godine 1750/53. selo ulazi u sastav Banatske zemaljske milicije, a kasnije pripada XII Nemačko-Banatskom puku, sve do 1873. godine, kada je ukinuta Vojna Granica, a Čenta pripala Torontalskoj županiji. Naziv sela potiče, verovatno, od staroslovenske reči "Čantra" (torba), jer je selo, u srednjem veku, bilo okruženo barama i močvarama, pa se. tokom većeg dela godina, nalazilo praktično na ostrvu, a meštani, u tom selu, sakriveni kao u kakvoj torbi, od nepoželjnih prolaznika i poreznika. Ulaskom Čente u sastav Vojne Granice 1753. godine, selo dobija naziv Leopoldovo i taj naziv zadržava sve do 1883. godine, kada se selu vraća predjašnji naziv.
CRKVE U Starom selu, postojala je crkva, izgradjena 1743. godine, od pletara i naboja. Crkva je srušena i obnovljena 1991. godine. Nova crkva, sagradjena je u sadašnjem centru sela, 1802. godine. Oltar, zvona i čitav objekat, nalaze se pod zaštitom države, od 1974. godine, Crkva je u fazi renoviranja i priprema za proslavu dvestote godišnjice postojanja, 2002. godine.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.