BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiC

Evangelisticka crkva"Evangelistička crkva" Pančevo - Evangelistička crkva i parohijski dom čine jednu arhitektonsku celinu. Fond za zidane crkve osnovan je 1891 godine, planove za izgradnju crkve dali su arhitekti Franjo Sabolč i Julije Papa. Zidanje crkve počelo je 1905 godine, a crkva je osvećena naredne godine. Evangelistička verska opština osnovana je 1840 godine i njen osnivač bio je Franjo Kverfeld, građevinar i preduzimač. Evangelistčka crkva je orjentisana sever-jug, sa oltarom na severu I zvonikom na jugu. Osnova crkvene građevine je krstoobrazna. Na prednjem delu građevine nalazi se zvonik pravougaone osnove, koji se izdiže na dva sprata.Na prvom spratu, na istočnoj, južnoj i zapadnoj strani nalazi se po jedna izdužena trifora, dok se na drugom spratu javljaju udvojeni prozori sa lučnim završetkom. Iznad prozora drugog sprata nalazi se sat sa brojčanikom na sve četiri strane. Zvonik završava visokim šiljtim segmentnim krovom. Krovne površine na preseku krakova krsta grade složenu stepenastu formu I završavaju vitkim manjim šestougaonim kubetom. Prodori na krakovima krsta, imaju balkone i velike prozore u vidu trifora, dok se u oltarskom prostoru javlja samo trifora. U zabatnim izduženim delovima krakova krsta nalaze se manji biforni prozori. Fasade crkve obrađene su fasadnom opekom. U oltarskom prostoru, na oltaru, je kompozicija Hrista Spasitelja, ulje na platnu, 242 x 120 cm.
http://www.pancevo.com

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.