BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiC

Crkva u CrepajiCrepaja - je najjužnije naselje opštine Kovačica. Izgradena je istočno od donjeg toka Tamiša na lesnoj terasi, a atar joj se prostire i na lesnoj zaravni. U saobraćajnom pogledu ima povoljan položaj. 

Istočno od sela nalazi se pruga Pančevo-Zrenjanin-Kikinda, koja vodi u pravcu sever-jug. Ovom prugom Crepaja je povezana sa dva najveca prvredna centra Banata. Kroz selo prolazi regionalni put Pančevo-Zrenjanin, a poprecno, u pravcu istok-zapad i put za Banatsko Novo Selo i Barandu, koji omogućuje vezu sa unutrašnjošću Deliblatske lesne zaravni na istoku, kao i najzapadnijm delovima Južnog Banata. 

Istorijat:
Ne postoje pouzdani podaci o tome odakle Crepaji današnji naziv. Malo je verovatno da se ime sela može dovesti u bilo kakvu vezu sa čuvenom porodicom Crepovica iz polovine XVI veka, koja je važila kao vlasteoska, pa čak i magnatska sa velikim posedima u Banatu. Naziv sela najverovatnije treba povezati sa "crepuljom", zemljanim sudom u kojem se na primitivan način peklo testo pošto se zatrpa u vruć pepeo.

Do danas poznata najstarija istorijska dokumenta u kojima se pominje Crepaja jesu Kruševski pomenik, Pećki pomenik i Pećki kastig. Po Kruševskom pomeniku koji ima 169 listova, na listu 35 zabeleženo je mesto "Crepaja", a na listu 150 "Mala Crepaja". Ni u jednom listu ovog pomenika nisu upisane godine, a najstariji zapis sa upisanom godinom nalazi se na listu 32 "Mesto Budimla v leto 7114 (1606)". 

Kako je mesto Crepaja upisano na listu 35, može se pretpostaviti da je putovanje kaludera po Banatu usledilo na samom početku XVII veka, dakle izmedu 1606. i 1625. godine.

Prva crkva u Crepaji sagrađena je 1776. godine, dve godine posle osivanja sela. Crkva je postojala sve do 1822. godine, kada je počelo zidanje današnje crkve bez tornja. Toranj je dozidan 1835. a unutrašnje oslikavanje završeno je 1860. godine. Ikonostas crkve uradio je akademski slikar Jovan Popović.

Stanovništvo:
Prema podacima iz 2002. godine Crepaja je imala 4855 stanovnika. U nacionalnoj strukturi preovladava srpsko stanovništvo, a zatim slede Romi, Slovaci i Mađari.
http://www.took.org.yu
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.