BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Pravoslavna crkvaKatolicka crkvaBočar - Po veličini Bočar je najmanje selo u opštini, udaljeno od Novog Bečeja 25 km.
Bočar je selo sa bogatom istorijom. Postoje dokumenta koja potvrđuju da je Bočar, kao naselje postojao još u XIII veku, a da je ime dobio po svom osnivaču Bočardu. U dokumentima sa početka XIII veka o dodeli zemlje vojnicima govori se o Bočardu kao vlasniku prvog slobodnog poseda.
Bočar je kasnije, kao posed, menjao vlasnika, a kao srpsko naselje pominje se početkom XVIII veka.Međutim, u XIX veku Bočar postaje vlasništvo nemačke porodice i od tada ga masovno naseljavaju Nemci iz Žombolja i Bečkereka, današnjeg Zrenjanina.
Posle rata iz Bočara se iselilo blizu 280 nemačkih porodica, a 1946.godine u ovo mesto se doseljava preko 200 porodica iz okoline Bosanske Krupe.
Broj stanovnika nikada nije prelazio 3.000. Prema prvom popisu 1869.godine u Bočaru je živelo 2.827 žitelja, najviše ih je bilo prema popisu iz 1948.godine, 2.848, a danas ih ima (popis iz 2002.godine) 1.895 .
Za sve vreme svog postojanja, Bočar nije menjao svoje ime. U selu su izgrađene dve crkve: pravoslavna (1814.) i katolička (1842). Poreklo naziva Bočar je od staroslovenske reči bočka (staroslovenska reč bočar označava zanatliju koji izrađuje sudove, burad) ili po drugoj verziji od staroslovenske reči bjači koja ima isto značenje.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.