BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Pravoslavna crkvaBašaid - je selo u severnom Banatu, u Vojvodini. Pripada opštini Kikinda.Katolicka crkva
Bašaid je naselje 22 km južno od Kikinde na putu Kikinda - Zrenjanin, 3 km istočno od Kikindskog kanala. U XIV veku pominje se kao vašarsko naselje. Zabeleženo je da 1441. bilo u posedu Đurđa Brankovića. Krajem XVI veka Bašaid je opusteo. Selo je obnovljeno u prvoj polovini XVIII veka pod imenom Mala Kikinda. Od 1751. do 1754. ovde su se naselili Srbi iz Pomorišja i Potisja. Odatle se 1777. stanovništvo preselilo na obližnju pustaru Bašaid. Tada je imao 773 stanovnika, a 1971. godine 3982. Selo sada ima 3.494 stanovnikaa većinu stanovnika čine Srbi.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.