BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
pravoslavna crkvaBanatsko Višnjićevo - izgrađeno je pored puta Krajišnik - Žitište. Nalazi se na 79m nadmorske visine na terenu koji je ugrožen podzemnim vodama.

Dolazi u grupu najmlađih naselja u žitištanskoj opštini i Vojvodini uopšte. Naselje je nastalo posle I svetskog rata kada je posed L. Lelbaha naseljen dobrovoljcima iz Like, zatim iz Bosne.

Tačno poreklo imena se ne zna. Postoji više verzija: po čuvenom guslaru Filipu Višnjiću, ili da je dobilo ime po jednom velikom stablu višnje koje su doseljenici zatekli, ili po geometru Višnjiću koji je izvršio prva merenja u naselju.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.