BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB

Banatsko Novo SeloBanatsko Novo Selo - Se nalazi u južnom delu Banata. Prostire se na 45°00' severne georafske širine, tačno na sredini severne polulopte i na 18°28' istočne geografske širine. Pripada Opštini Pančevo, od koga je udaljeno 18 km u pravcu severoistoka. Kroz samo naseljeno mesto prolazi međunarodni put E-70 koji spaja Srbiju i Rumuniju. Takođe, uz samo naselje prolazi i međunarodna železnica. Novoseljanski atar se prostire na ukupnoj površini od 9.901ha, 89 ari i 87 m2.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.