BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Banatski Dvor - se nalazi severo?zapadno od Žitišta. Kroz njega prolazi međunarodni put Zrenjanin-Temišvar. Nalazi se na nadmorskoj visini od 83m.
Banatski Dvor dolazi u red veoma starih banatskih naselja. Prvo naselje na mestu Banatskog Dvora pominje se 1332. godine pod nazivom Udvarnok (mađ. Udvarnok). Zatim se ovo naselje tokom 14. i 15. veka javlja pod nazivom Selešudvarnok (mađ. Szőlősudvarnok).
Godine 1825. u naselje se doseljavaju Bugari iz torontalske i krašovske županije i daju mu ime Zvarnjak. Bugari se ubrzo preseljavaju na imanje grofa Rogena i od 1840. godine selo dobija ime Rogensdorf (nem. Rogendorf). Godine 1891. ovo imanje kupuje grof Čekonjić. Posle toga Bugari masovno odlaze u Bugarsku. Grof Čekonjić je pokušao da nadoknadi radnu snagu doseljavanjem Mađara iz okolnih sela.
Doseljavanje Srba počelo je 1921. godine. Doseljenici su većinom iz okoline Trebinja, Bileća i Glamoča. Doseljenici menjaju ime Rogensdorf u Dušanovac (po caru Dušanu). Istovremeno Srbi menjaju ime Zvarnjaka u Banatski Dvor.
Danas oba sela čine jedno naselje: Banatski Dvor.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.