BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Glavna ulicaBanatska Topola - se nalazi u Vojvodini na severu Banata, na teritoriji Opštine Kikinda (18 kilometara južno od grada), 3 kilometara istočno od magistralnog puta Kikinda-Zrenjanin.
Ovo selo osnovano je pre više od 200 godina, gotovo u isto vreme kada i susedna mesta, Toba i Torda. Međutim, arheološki tragovi iz okoline ovog sela pokazuju, da su prva ljudska staništa u ovom kraju ponikla još u poznom bronzanom dobu (1200. god. pre n. e.). Iz ovog razdoblja potiče i jedan izuzetan nalaz, koji se danas čuva u Narodnom muzeju u Kikindi. To je depo (skrivnica) bronzanih alatki i oružja ( sekira, koplja, sečiva), koji je sasvim slučajno otkriven nadomak ulaza u selo 1971. godine.
U antičkom periodu ovim prostorima dominirali su varvarski narodi, od kojih su se najduže održali iranski Sarmati. Nalazišta sa tragovima njihove kulture, otkriveni su na više mesta u seoskom ataru ( potez Novo selo, Balint, Ostrvo i dr.).
Posebnu zanimljivost predstavljaju rimske monete, novčići, koji su u posed varvara dospeli putem trgovine (u potezu Ostrvo otkriven je srebrni novčić cara Trajana).
U srednjem veku u okolini današnje Topole egzistiralo je više naselja. Tragovi jednog većeg naselja otkriveni su u potezu Balint, 2 kilometara istočno od centra današnjeg sela.   Tragovi na terenu pokazuju da je ovo naselje imalo i svoju crkvu (sagrađenu od opeke i kamena), koja je bila okružena grobljem lokalnog stanovništva. Nalazi sa terena govore da je ovo naselje živelo pre oko 800 godina  ( XII - XIII vek). Katolicka crkva
Sve do pred kraj XVIII veka zemljište oko današnjeg sela bilo je prekriveno nepreglednim močvarama i ritovima. Bilo je ovo plavno područje nekadašnjeg Turskog Begeja, koji je u to vreme plavio više od 200 hiljada hektara. Tokom 1783. godine ovo zemljište je otkupio grof Bogdan Karačonji, veleposednik iz susedne Beodre (N. Miloševo), koji je potom započeo isušivanje ovdašnjih baruština. Oko 1790. godine on je usred ovih močvara osnovao Topolu, koju je naselio nemačkim i mađarskim porodicama.
Početkom XIX veka selo je dobilo naziv Turska Topola.
Stanovništvo sela se postepeno povećavalo: 1836. godine u mestu je zabeleženo 382 žitelja. Taj broj se do 1850. godine povećao na 582 žitelja. Samo sedam godina kasnije u ovom selu već živi 650 lica, od tog broja 643 Rimokatolika i 7 jevreja. Tokom 1946. godine u selu su naseljeni srpski doseljenici iz Bosne. 
Školstvo u Banatskoj Topoli ima tradiciju dugu preko 150 godina. Nastava u selu prvobitno se izvodila u seoskoj bogomolji, koja se nalazila na mestu današnje crkve. Današnja zgrada škole podignuta je 1914. godine (deo zgrade prema ulici). Tokom 1987. godine izgrađeno je novo krilo zgrade, zajedno sa novom fiskulturnom salom. 
Stara razglednicaRimokatolička crkva u mestu podignuta je 1899. godine na mestu ranije seoske bogomolje. Sadašnji toranj crkve sazidan je 1914. godine. Od 1854. godine ovo mesto je poznato po javljanjima Bogorodice ( prvo pojavljivanje se desilo još u staroj bogomolji ). Od tada je ovo selo važno mesto hodočašća, gde se svake godine, 14. i 15. avgusta okuplja mnogo vernika iz zemlje i inostranstva. 
Tokom 90-tih godina prošlog veka unutrašnjost crkve živopisana je novim zidnim slikama ( ima ih devet), sa motivima iz Biblije i mađarske crkvene istorije. 
Banatska Topola danas broji 830 stanovnika, koji su srpske i mađarske nacionalnosti.   Ovoj Mesnoj zajednici pripadaju i naseljena mesta Vincaid i Stari Banat. Većina stanovnika bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, a najviše se gaje ratarske kulture – kukuruz, pšenica, suncokret i šećerna repa. U 80-tim godinama prošlog veka ovo mesto nadaleko je bilo poznato po proizvodnji arpadžika. Poslednjih godina njeno mesto postepeno preuzima tikva golica, čije ulje koriste u farmaceutskoj industriji.
www.banatskatopola.edu.yu

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.