BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Banatska Subotica - se nalazi na levoj obali reke Karaš, između sela Dobričeva, Vojvodinaca, Straže, Jasenova i Češkog Sela-Fabijana. Današnja mesna zajednica zauzima površinu od 98,8 hektara, ima ukupno 230 stanovnika koji se bave isključivo poljoprivredom, sa karakteristikom naglog smanjenja broja stanovnika.

Po predanju, prvo naselje nalazlo se na mestu gde se danas nalazi selište, a zvalo se Janjevo, po mestu odakle su se stanovnici doseljavali sa Kosova 1690. godine za vreme seobe pod Čarnojevićima. Seoska crkva izgradjena je 1866 godine, a podaci o postojanju prve škole potiču još iz 1778. godine gde se kaže da je školu pohadjalo 15. đaka. Nažalost, škola u tom mestu danas ne postoji zbog malog broja đaka, pa učenici putuju u obližne škole.

Selo ima perspektivu samo pod uslovom da se mladi ljudi vrate na svoja imanja, zato što su u selu ostali stari ljudi, na žalost vremenom i njih je sve manje.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.