BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Banatska Palanka - je staro naselje, podignuto na ovom mestu još u sedamnaestom veku, a najstarije naselje bilo je na mestu današnje Stare Palanke koja se nalazi kod ušća reke Nere u Dunav. Početkom devetnaestog veka Palanka je bila značajno Dunavsko prista-nište.

Naselje ima stalno smanjenje broja stanovnika. gustina naseljenosti je 17 stanovnika po jednom hektaru. Danas Banatska palanka zajedno sa Starom Palankom broji 900 sta-novnika.

U privrednom pogledu Banatska Palanka je pretežno orjentisana na poljoprivrednu proizvodnju, mada se stanovništvo bavi i drugim delatnostima. Stara Palanka je u celosti namenjena za formiranje društvenog rekreacionog centra (hoteli, odmarališta, ugo-stiteljske radnje, sportska igrališta i objekte, prostori za muzičke i dramske priredbe, izgradnju novih stambenih zgrada i kuća za odmor). 

Banatska Palnka predstavlja malu raskrsnicu između Bele Crkve-Kovina i Stare Palanke-Rama, skelom, i predstavlja najkraći put ovog dela Vojvodine prema Požarevcu i Centralnoj Srbiji.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.