BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiB
Katolicka crkvaPravoslavna crkva
Boka se nalazi u srednjem Banatu, na 45° i 21’ srednje geografske širine i 20° i 48’ istočne geografske dužine.
Boka se prostire od 68 do 72 metara nadmorske visine. Jugoistočno od mesta prolazi željeznička pruga Zrenjanin – Vršac, južno od mesta prolazila je željeznička pruga Čot – Alibunar, a kroz Boku prolazi magistralni put Zrenjanin – Vršac.
Boka ima veoma veliki atar koji se prostire na severu do reke Tamiš, na zapadu do kanala Dunav – Tisa – Dunav, na jugu do kanala Brzava, a na istočnoj strani graniči se sa atarom Šurjana i Konaka. Seoski atar graniči se sa sledećim mestima: Neuzinom, Banatskom Dubicom, Sečnjem, Jarkovcem, Konakom i Šurjanom.
Po geografskim kartama grofa F.K. Mersija iz 1723 – 25. potok Igan se  kao pritoka ulivao u Tamiš između Boke i neuzine.
Naselje Vissig je po tvrđenju istoričara identično sa posedom (possessio) Fyzugh, koji podpada pod atar Borzveto – baka (Boka). Taj se posed pominje 1338. u popisu papskog desetka. Mesto je imalo katoličku parohiju, nosilo je ime Fuseg, i vremenom od naziva Vissik i Fizig ostade Fiszity. 
Posle izgona Turaka 1716. princ Evgenije Savojski upravu nad novoosvojenom pokrajinom poverio je Banatu.
Početkom XI veka uključen je Banat  u ranofeudalnu Ugarsku, a time su stvoreni i uslovi povoljni za širenje katoličke crkvene organizacije, koju je podržavala vladarska kuća Arpadovića. Čitav Banat je ušao u novoosnovanu Čanadsku dijecezu. Do početka XIII veka čitav severni Banat bio je pokriven mrežom katoličkih crkava. Međutim, primećuje se da je uticaj zapadnog obreda dopirao samo do reke Tamiša, o čemu najbolje svedoči popis papske desetine iz XIV veka.
U poveljama Vasilija II navodi se podatak da se početkom XI veka Vizantijska crkvena organizacija prostirala do reke Tamiša. Tamiš je predstavljao graničnu liniju između Vizantije i Ugarske, a kasnije možda i između srpske i ugarske crkvene organizacije.
U popisu papske desetine 1332 – 1337. pominje se Boka, i zabeležen je prilog od 32 banska denara.
Sredinom XVI veka Banat je dospeo pod tursku vlast. Turci su zauzeli veća strateška naselja Banata, a manja naselja su opustela i crkve su počele tiho da propadaju. Ono što nisu uništili Turci, uništilo je ovdašnje stanovništvo naseljeno na ovom prostoru tokom XVIII veka, smatrajući te građevine turskim.

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.