BANATERRA - moguca enciklopedija Banata. Iniciator: Dusan Bajski
[ kućiA

GrbAda - je grad u Vojvodini, Srbiji. Nalazi se blizu reke Tisa. Iako se grad geografski nalazi u Bačkoj, Ada je deo Severnobanatskog okruga. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, Ada ima 10,546 stanovnika.
Grad je poznat po zelenim površinama, uređenim ulicama, rekreacionom parku (tereni za fudball rukomet, tenis, automatske kuglane), bazenima za decu i odrasle, dečijim igralištima, mini zoo vrtom i lepo uređenim alejama. U neposrednoj blizini parka se nalazi plaža sa tuševima, kabinom i restoranom, a na samoj obali Tise nalazi se kamp naselje. Nešto južnije nalazi se pristanište za za čamce i manje jahte, a još južnije pored regionalnog puta, lovački dom. 
Posetioci Ademogu obići Srpsku pravoslavnu crkvu izgrađenu u vizantijskom stilu.
 
 

Opština Ada
Opština Ada se nalazi na središnjem delu Istočne Bačke, na desnoj obali reke Tise i zauzima površinu od 228,6 km2  od koje su oko 200 km2 oranice. Osim gradića Ada, opštinu čine naselja Mol, Sterijino, Utrine i Obornjača u kojima živi oko 24000 stanovnika, većinom Mađara, Srba, Jugoslovena i ostale nacionalnosti. 
Arheološki nalazi svedoče da je ovo područje bilo nastanjeno još u doba neolita. Na ovim prostorima svoje tragove ostavili su Rimljani, Huni i Avari koji su sa sobom povukli i slovenska plemena. Krajem IX veka u Panonskoj niziji pojavljuju se Mađari, a tokom XII i XIV veka čitav niz naselja sa pretežno mađarskim stanovništvom: Asonjfalva, Banfalva, Peser i dr. Pretečom Ade može se smatrati naselje Petrina, za koje se smatra da je nastalo godine 1694. i nastanjeno je pretežno Srbima doseljenim prilikom se obe Arsenija Čarnojevića. Kasnije se naziv menja na Ostrovo (1702.g.) da bi se na karti Tamiške banovine 1723. godine pojavio naziv ADA-HATTA. 
Tokom XIX veka postignut je veliki napredak na privrednom i društvenom polju. Godine 1836. Ada je proglašena za trgovište i dobila pravo na amblem. Prva pravoslavna osnovna škola osnovana je 1703. godine, a katolička 1760. godine dok je 1885. godine osnovana poljoprivredna škola, jedna od prvih na području današnje Jugoslavije. U drugoj polovini prošlog veka Ada ima svoju apoteku i neku vrstu bolnice, a u isto vreme počela je da radi pošta i telegraf. Železnička pruga izgrađena je 1889. godine, a 1908. godine Ada dobija električnu centralu. Danas, pored razvijene zemljoradnje koja koristi jedno od najvećih zalivnih sistema u zemlji, metalna industrija, prvenstveno mašinogradnja Ade je širom sveta poznata po svojim proizvodima i savremenoj tehnologiji uz razvijene kooperantske odnose sa velikim i savremenim proizvođačkim sistemima, jer je po svom radu i kvalitetu visoko cenjen. 
U opštini ima pogodnih uslova za odmor, sport i rekreaciju  na sportskim terenima rekreacionih područja, bazenima,  hipodromu i sportskoj hali. Smeštaj gostiju obezbeđuje se u hotelu "Park" u Adi, Lovačkom domu u Molu, u motelu "Salaš" i u privatnim kućama.
 

Datum poslednjeg ažuriranja: Thursday, September 21, 2006 07:15:27

All content copyright 2006 Proiectul Rastko Romania & Spaso-Aca Mladenovski. All rights reserved.